תכנית ויסקונסין - נטילת אחריות

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק לעידוד היציאה לעבודה - תכנית ויסקונסין.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ג בתמוז תשע"ג

תכנית ויסקונסין - נטילת אחריות-ערוץ 7
תסתכלו בשכונה. בנט
יוני קמפינסקי

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק לעידוד היציאה לעבודה - תכנית ויסקונסין.

הצעת החוק באה לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר השתכרותם, תוך שיתופם באחריות לכך, כדי לאפשר להם מעבר מתלות בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכלית. זאת על ידי הקמת מרכזי תעסוקה, שמתכנני יעדים תעסוקתיים הפועלים בהם יפנו את מקבלי הגמלאות לעבודה, או יכינו עבורם תכנית אישית שעשויה לכלול שירות בקהילה, הכשרה, או פעולות אחרות לקידום שילובם בעבודה.

שר הכלכלה נפתלי בנט אמר במליאה כי מדובר בפתרון לכמאה וועשרה אלף איש. "התכנית הזו היא נטילת אחריות, להתייחס לכל אדם ואדם ולמצוא לו פיתרון פרטני ואישי. היאוש מהאנשים הללו  הוא טעות - ואנחנו לא מוכנים להתייאש מהאנשים הללו", טען.

בדברי ההסבר נכתב כי "בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 נקבעה הוראת שעה שבמסגרתה כוננה תכנית ניסיונית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה. התכנית הניסיונית פעלה מאוגוסט 2005 ועד סוף אפריל 2010 בארבעה אזורים: אשקלון ושדרות, ירושלים, חדרה וסביבותיה ונתניה, נצרת ונצרת עילית.

לאורך כל השנים שבהן פעלה התכנית הניסיונית התבצע מחקר מקיף על ידי מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי וכן מונו כמה ועדות ציבוריות אשר בחנו היבטים שונים של התכנית הניסיונית ואת אופן הפעלתה.

התכנית הניסיונית נמצאה על ידי המחקר המלווה כתכנית מוצלחת אשר הביאה לשילובם של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה וצמצמה את תלותם בגמלאות. כך למשל, מהמחקר המלווה שערך בין השאר בחינה השוואתית בין אוכלוסיית משתתפי התכנית הניסיונית לבין אוכלוסיות ביקורת מקבילות, עלה כי התכנית הביאה לשיפור מצב התעסוקה, לרבות הגדלת היקף משרות בקרב משתתפי התכנית, ביחס לאוכלוסיית הביקורת, בכל חתכי הגילאים, בכל הרכבי המשפחה, בקרב עולים חדשים ותושבים ותיקים.

ביום 13 במאי 2013, החליטה הממשלה על הפעלת תוכנית ארצית לשילוב בעבודה של מקבלי גמלאות בגילאי העבודה.

הפריסה הארצית שעליה החליטה הממשלה, נתמכת בעיקרה, על המלצתה של הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה בראשות פרופ' צבי אקשטיין אשר המליצה על יישומה של תכנית ארצית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה, כחלק ממכלול צעדים להגברת התעסוקה וככלי מרכזי לעמידה ביעדי התעסוקה שנקבעו בהחלטת ממשלה, שעניינה הצבת יעדי תעסוקה ארוכי טווח עד לשנת 2020. הפריסה הארצית אף זכתה לתמיכה של ארגון ה–OECD אשר המליץ על פריסה ארצית של התכנית הניסיונית בדוח מקיף שפורסם על אודות המשק הישראלי.

הצעת החוק לעידוד יציאה לעבודה, באה לעגן בחקיקה את החלטת הממשלה, אשר תאפשר להם מעבר מתלות בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכלית."

 56 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה הראשונה ו-32 התנגדו לה. ההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.