נפתלי בנט
נפתלי בנטצילום: פלאש 90

שר הכלכלה, נפתלי בנט, מרחיב בצו את הוראות ההסכם הקיבוצי בדבר פיצוי לעובדים שנעדרו מעבודה בשל המניעה הביטחונית, במהלך מבצע "עמוד ענן".

ההסכם הקיבוצי נחתם בין הממשלה ולשכת התאום של הארגונים הכלכליים להסתדרות העובדים הכללית החדשה, בדצמבר 2012, לאחר המבצע. והוא מעניק פיצוי לעובדים בדרום הארץ, שנעדרו מעבודתם, אם בשל סגירת מקומות העבודה ואם בשל סגירת מוסדות החינוך.

בהתאם להסכם, המעסיקים יכולים לקבל הפיצוי על תשלום השכר (בנוסף על פיצויים על נזקים עקיפים אחרים) מרשות המסים לפי תקנות שהותקנו בזמנו.

הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, עו"ד שלמה יצחקי, מציין כי החובה החלה על המעסיקים, לשלם גמול שכר לעובדים הזכאים לכך, תהיה בין אם ביקש המעסיק פיצוי מרשות המסים ובין אם לאו.

שר הכלכלה מוציא את הצו, מאחר וישנם מעסיקים שטרם שילמו את גמול השכר ובהעדר צו (ואם לא חל עליהם ההסכם הקיבוצי), אין מקור חובה משפטי. בעקבות ההסכם, והעדר חקיקה מתאימה בשל תקופת הבחירות, החליט שר הכלכלה להוציא כעת צו הרחבה להסכם.