הסכמה מפורשת. פרופ' שריג
הסכמה מפורשת. פרופ' שריג פלאש 90

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הודיע היום על מינוי יואב בן אור, מנהל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, למנהל מורשה בקרן הגמלאות של עורכי הדין בישראל בע"מ.

החלטת הממונה נעשתה משום שהקרן התנהלה בניגוד להוראות הדין, הקובעות כי יש להפריד בין נכסי החוסכים בקרן לבין נכסי הגוף המנהל אותם. ההפרדה נועדה לשמור על כספי החוסכים בקרן.

הממונה הנחה את המנהל המורשה להביא את הקרן לעמידה בהוראות הדין. לאחר השלמת התיקונים הנדרשים, על המנהל להעביר את הקרן לניהול מקצועי, תוך שמירת זכויות העמיתים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג: "האגף פועל להבטחת זכויות החוסכים לפנסיה. אנו עוקבים אחר התנהלות גופים מוסדיים ומוודאים כי הם מקיימים את הוראות הדין".