בבית העלמין היהודי הישן באוקראינה
בבית העלמין היהודי הישן באוקראינהפלאש 90
בעיירה קורסטישב שבאוקראינה חוללו השבוע מצבות יהודיות בבית הקברות היהודי המקומי.

קורסטישב היתה עד לימי השואה האיומה עיירה יהודית שהתפתחה בסמוך לעיר הבירה קייב, זאת מכיוון שבאותם ימים חל איסור על יהודים להתגורר בעיר קייב.

עד לימי השואה התגוררו בעיירה 12,000 תושבים מתוכם כ־ 8,000 יהודים, רובם ככולם נרצחו ונקברו בקברי אחים בעיר בימי השואה.

בקורסטישב יש שני בתי קברות מתקופות שונות בהן התגוררו בעיירה יהודים, באחד יש מצבות וזכר להיות המקום בית קברות יהודי, ואת בית הקברות השני בו טמון רבי משה מקורסטישב זצ"ל בנו של המגיד מטשרנוביל זצ"ל, מחקו הקומוניסטים כמנהגם.

לפני מספר שנים הגיע לעיירה יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי, במטרה לעמוד מקרוב על מצב בתי הקברות וקברי האחים בעיר, לאחר שאיתר את מיקום בית הקברות החרב, פגש יהודי זקן שדיבר באידיש והתגורר בצמוד לבית הקברות, שהצביע על המיקום המדוייק בו עמד האוהל, לאחר מכן הוגשה לעיריה בקשה רשמית להקים את האוהל מחדש.

הבקשה נענתה על ידי הרשויות בשלילה, לאחר דין ודברים ממושך סוכם כי האגודה תציב במקום בו עמד האוהל מצבה ותגדר את שטח בית הקברות, לאחר קבלת האישורים הציבה האגודה במקום מצבה לציון בית הקברות והצדיקים הטמונים במקום וגידרה את המקום.

השבוע נודע כי בפעם השניה בתוך זמן קצר פגעו אנטישמיים מקומיים במצבה המוצבת במקום. הרב גבאי הגיע מיידית למקום ובפגישה עם ראש העיר המקומי סוכם שהאגודה תעביר לידי העיריה המקומית תשלום קבוע והם יקחו על עצמם את האחריות לשמור על המקום ואף לדאוג לנקיון השוטף.

במקביל פנו לרשויות החוק באזור בתביעה למצות את הדין עם אותם פורעים אנטישמיים ולוודא שדברים מעין אלו לא יישנו שוב.