עמונה: המדינה מבקשת דחייה, מבנה אחד יוסר

המדינה מבקשת מבית המשפט העליון דחייה נוספת של ההחלטה בעניין הקרקעות בעמונה ומתחייבת כי תסיר את אחד המבנים באופן מיידי.

בני משה , כ"ו בתמוז תשע"ג

עמונה: המדינה מבקשת דחייה, מבנה אחד יוסר-ערוץ 7
עמונה
פלאש90

המדינה מבקשת מבית המשפט העליון דחייה נוספת של ההחלטה בעניין הקרקעות ביישוב עמונה ומתחייבת כי תסיר את אחד המבנים באופן מיידי.

בתשובה שהעבירה לבג"ץ, טוענת המדינה כי יש להמתין עד שיתברר מהלך התביעה לפירוק השותפות בחלקות שנרכשו.

המדינה ציינה בהודעה, כי לתפיסתה הדיון בעתירה מתמקד רק בחלק מהמבנים בישוב, אלו אשר מצויים על הקרקעות שבהן יש לעותרים הערבים חלק מהבעלות. יתר החלקות אינן קשורות לעתירה וממילא המבנים שעליהם אינם מועמדים להריסה.
 
בנוגע למבנים הנותרים ציינה המדינה, כי הדרך הקיימת לעמונה ואחד המבנים בישוב בנויים על קרקע פרטית שאין לגביה כל טענת רכישה ועל כן הם יוסרו מיידית. בנוגע ליתר המבנים מבקשת המדינה להמתין ולראות האם תוגש לבית משפט השלום הדן בבקשה לפירוק השיתוף בקשה לסעדים זמניים ובהנחה שבקשה שכזו תוגש מבקשת המדינה דחיה עד ל-1 בספטמבר על מנת להיווכח האם סעדים זמניים שיאפשרו את השימוש בחלקות אכן ינתנו.
בתחילת השבוע העבירה המדינה לשופטי בג"ץ במעטפה סגורה את פרטיהן של 4 רכישות קרקע בעמונה, רכישות אשר אושרו לאחרונה ואשר נרשמו כחוק בספרי רישום המקרקעין ע"ש הקונים.

מדובר ברכישה של רבע מחלקה אחת, שמינית מחלקה שניה, שליש מחלקה שלישית וכמחצית מחלקה רביעית. כל הרכישות הן ב"מושע" כלומר חלק בלתי מסוים מתוך החלקה. המדינה מסרה כי החברה הקונה הגיש תביעה לפירוק השיתוף בחלקות הללו, אולם בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על פרטי התביעה.

בנוסף הודיעה המדינה, כי לאחרונה הגיעה לידיעתה רכישה של חלקה נוספת בישוב עמונה, מתוכה נרכשו 40 אחוזים מהזכויות, וכי רכישה זו עדיין נבדקת וטרם אושרה.

בהודעתה ציינה המדינה, כי המידע המלא אודות הרכישות נמסר לשופטים במעטפה סגורה על מנת להגן על חייהם של המוכרים ובין השאר משום שמרשם המקרקעין ביו"ש הוא חסוי בניגוד למרשם המקרקעין במדינת ישראל.