המתנה שאבדה - התשובה והזוכה

ילדים יקרים, הנה התשובה לחידה שפרסמנו בתחילת השבוע. המתנה אבדה לו בדרך, האם הוא חייב לקנות מתנה חדשה?

התשובה: שומר חינם נשבע שלא פשע ופטור מלשלם.


הזוכה בחידה השבועית הוא יהודה אלחרר, מהישוב שלומי שבצפון.