עליית הפלשמורה
עליית הפלשמורהיוני קמפינסקי

שר הפנים, גדעון סער, מינה ועדת חריגים לבחינת כניסתם של בני פלשמורה שנותרו באתיופיה ולהמלצה בעניינם.

ועדת החריגים מונתה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 14/11/2010 "הבאתם לישראל של אחרוני הפלשמורה" במסגרתה עלו לארץ מיום החלטת הממשלה כ- 4,500 אנשים.

הוועדה תדון ותמליץ בעניינם של בני פלשמורה שנותרו באתיופיה ומטעם כלשהו לא אושרה בקשתם להיכנס ארצה בהתאם להחלטת הממשלה.

בראש ועדת החריגים שמינה שר הפנים יעמוד מנכ"ל המל"ג לשעבר ומנכ"ל הסוכנות היהודית לשעבר, משה ויגדור, ויהיו חברים בה נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד  ראש הממשלה ונציגי ציבור- מזכיר הממשלה לשעבר, עו"ד צבי האוזר וד"ר אופיר העברי.

קבוצה זו של בני הפלשמורה עלתה לישראל בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה והם: בני פלשמורה העונים על ההגדרה של "זרע ישראל מצד אימותיהם" ומבקשים, כדרישת ההלכה, לשוב בישראל ליהדותם; בני פלשמורה הרשומים ב"פנקס קהילת הממתינים בגונדר" משנת 2007, כפי שעודכן בשנת 2010; קרובי משפחה בישראל הגישו או יגישו עבורם בקשה בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה. בני הפלשמורה שעמדו בתנאים ונכנסו לישראל מקבלים מעמד עולה ואזרחות ישראלית עם סיום הליך הגיור. 

עם הגעת הבקשות ובדיקת זכאותם של הפונים נמצא כי קיימים חריגים המחייבים מתן מענה.

ועדת החריגים שהקים השר היא בהמשך להחלטת הממשלה ונועדה לתת מענה לבחינת חריגים לגבי משפחות גרעיניות שלמות או בני משפחה שנותרו באתיופיה של בני פלשמורה שאושרה כניסתם לישראל בהתבסס על:

א. ילדים שנולדו למי שאושרה כניסתם לישראל בהתאם להחלטת הממשלה לאחר סגירת רשימת "פנקס קהילת הממתינים בגונדר", אשר היוותה את רשימת הפוטנציאל לבדיקת הזכאות לכניסה לישראל בהתאם לתנאים בהחלטת הממשלה.

ב. בני זוג או ילדים של בני משפחה שהופיעו ברשימה וכניסתם אושרה בהתאם להחלטת הממשלה.

ג. טעויות סופר שנפלו ברשימת "פנקס קהילת הממתינים בגונדר".

ד. מקרים הומניטריים בהיקף מצומצם באופן שלא יהווה חריגה מהחלטת הממשלה: הורים קשישים או בני משפחה בודדים או חולים שהינם צאצאים ליהודי אתיופיה מצד אימותיהם, והינם בני משפחה של מי שאושרה כניסתם לישראל ונכנסו לישראל בהתאם להחלטת הממשלה ושיש להם בני משפחה גרעינית בישראל.