ישראל כץ
ישראל כץגרשון אלינסון
שר התחבורה, ישראל כץ, לא מתרגש מסכסוך העבודה בנמלים, עליו צפויה ההסתדרות להכריז ועל איומי השביתה.
"אני רוצה לומר לעופר עיני וראשי הוועדים בנמלים שהולכים להכריז על סכסוך עבודה ושביתות – תשכחו מזה!".
"השיטות הישנות לא יעבדו", הדגיש כץ והוסיף כי, "מאסנו בבריונות, באיומים ובמונופולים שסוחטים את המשק על חשבון הציבור. לא ניכנע לאיומים ולשביתות".


שר התחבורה הבהיר לעיני, "לא תתיישרו, לא תדברו - לא תקבלו. הנמלים החדשים ייבנו ואתם תישארו עם נמלים מיושנים, בלתי יעילים, שאף ספינה לא תעגון בהם. בסוף עוד תתחננו להפרטה".