הרב עמאר: דברי הרב כהן - פליטת פה

רבה של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, פנה לראשון לציון בעקבות דבריו של הרב כהן כנגד הציבור הדתי לאומי. הרב עמאר ביקש לדון לזכות.

ישי קרוב , ח' באב תשע"ג

הרב שלמה עמאר
הרב שלמה עמאר
צבי לין

הראשון לציון, הרב שלמה עמאר, סבור כי דבריו של הרב שלום כהן שהגדיר את הציבור הדתי לאומי 'עמלק' הם 'פליטת פה'.

הרב עמאר השיב לרבה של פתח תקוה, הרב מיכה הלוי, ששיגר היום (שני) מכתב לראשון לציון ובו כתב כי "בימי בין המצרים נשמעו דברים המלבנים שנאת חינם ח"ו שעוד לא תוקנה". בכוונתו לדברי הרב שלום כהן כתב הרב הלוי כי "בין יתר הדוברים נשמעה שמועה מפיו של גאון ישראל, מחשובי ראשי הישיבות הקדושות, ההולך בדרך כלל בדרכו של אהרון הכהן, תוקף במילים חריפות וקשות עד למאד ומשווה עדת ישראל לראשית גויים חלילה. לא אוכל להכנס לתענית בעוד שעות ספורות מבלי להסיר מעלינו שנאת חינם".

בתגובה למכתב כתב הרב עמאר, "כמה צריך כל אחד לכוף כאגמון ראשו לפני חברו ולמחול על עלבונו ולוותר בכל מה שאפשר שמלבד רוב התועלת שישיג בזה, הנה שכרו עמו שמועיל לדור כולו".

"והנה כבוד תורתו מצפה לבאר השמועה הקשה של אחד מגדולי ראשי הישיבות בימינו אשר משכמו ומעלה גבוה מאד בתורה וביראת שמים ובמידות וכבוד תורתו כותב שהוא וכן רבים וטובים תמהים על השוואת ראשית תבואתו לראשית גויים חס ושלום, לא יעלו הדברים על לב שום אדם".

"ידע כבוד תורתו" הדגיש הרב עמאר, "וידע ישראל שאני הקטן מכיר את האדם הגדול הזה... לא שמעתי את הדברים כלל אך ברור לי שנפלה טעות בענין ויש פעמים שאדם רוצה לומר מילה מסויימת ואומר את ההיפך ומהכרותי את האיש הגדול אין לי ספק שזה מה שהיה ואל לנו להיתפס לפליטת פה אלא נהיה זהירין בגחלתן של תלמידי חכמים ואדרבה נפיק מזה מלא חפניים של אהבת חינם על ידי זה שדנים בזכות ולא נוציא מזה שום דבר שלילי חס ושלום".

למכתב המלא של הרב עמאר לחצו כאן.