בני ברק מציגה: 'הסיפור האבוד של המגבון'

הקמפיין נועד להגביר את מודעות התושבים להפחתה וצמצום זריקת מגבונים לאסלה הגורמים סתימות קשות בצנרת הביוב העירונית.

חיים לב - ערוץ 7 , ח' באב תשע"ג

בני ברק מציגה: 'הסיפור האבוד של המגבון' -ערוץ 7
בני ברק.
ש. כהן. ערוץ 7

היענות נרחבת נרשמה בימים האחרונים של תושבי העיר בני ברק בעקבות קמפיין 'הסיפור האבוד של המגבון'.

הקמפיין נועד להגביר את מודעות התושבים להפחתה וצמצום זריקת מגבונים לאסלה הגורמים סתימות קשות בצנרת הביוב העירונית.

הקמפיין החל במדבקות ענק שהודבקו על מכסי שוחות הביוב ברחובות המרכזיים בעיר, ונמשך בהצבת שלטים ופרסומים הקוראים לציבור להשתתף באתגר החשוב לכולנו.

מיזם הפרסום הינו פרי יוזמת תאגיד המים והביוב 'מי ברק' ובשיתוף עם 'איגודן' הפועלת במהלך השנה כולה ליישם תכניות חינוכיות להטמעת נושא איכות הסביבה החל מהגיל הרך ובקרב בני הנוער.

על פי ניתוח כמותי הנערך בתאגיד בימים אלו, ניכר כי הקמפיין מחלחל היטב אצל תושבי העיר בני ברק במיוחד בהגברת המודעות לנזקים שבזריקת מגבונים וכדו' לאסלה הגורמים לסתימות ברשת הביוב.

יודגש, כי רשות המים שיבחה את יוזמת התאגיד ואת הרעיון היצירתי וכבר ברור כי הנחשוניות המאפיינת את העיר בני ברק מהווה מודל לחיקוי אצל תאגידים ורשויות אחרות ותגרום לקידוש השם.

לדברי מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "קמפיין 'הסיפור האבוד של המגבון' מציף בעיה שתושבי העיר עדים לה. המגבונים אינם מתכלים וגורמים לסתימות ולהצפות ביוב ברחובות העיר. ההישג הנדרש משיתוף התושבים הוא – צמצום משמעותי של פריצות הביוב בעיר. העיר בני ברק נמצאת תחת עין פקוחה בשל היותה העיר החרדית הגדולה והמובילה בישראל. הפחתה ניכרת בזריקת המגבונים תעזור בע"ה מאוד לאיכות חיים וסביבה גבוהה יותר בעיר התורה והחסידות".