חברי הכנסת קוראים במגילת איכה

השדולה להתחדשות יהודית התכנסה אתמול לראשונה בכנסת.

השדולה תפעל לשילוב וקידום התרבות היהודית במסגרות החינוך, התרבות והרוח במדינת ישראל, נאמר. בראש השדולה יעמדו ח"כ רות קלדרון (יש עתיד) וח"כ בוז'י הרצוג (העבודה). במהלך הכנס קראו המשתתפים יחדיו את מגילת איכה לציון ערב  ט' באב.