עו"ד אפרים דמרי

עו"ד אפרים דמרי מטבריה הגיש לבג"ץ עתירה דחופה, בדרישה למנוע מהיועמ"ש לנסות "להדריך" את חברי הגוף הבוחר בהצבעתם בבחירות לרבנות הראשית.

העתירה הוגשה רק הבוקר, ברגע האחרון, בעקבות פיסקה בתשובת המדינה לעתירת ח"כ עיסאווי פריג', ממנה עולה כי היועץ המשפטי לממשלה מתכוון לפנות לחברי האסיפה הבוחרת ולהבהיר להם את עמדתו בעניין מועמדות הרב שמואל אליהו לכהונת הרב הראשי לישראל.

על פי אותה תגובה, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי מועמדות הרב אליהו לכהונה בלתי ראויה ומעוררת קשיים משפטיים.

למרות האמירה הזו, החוזרת בתגובת המדינה פעם אחר פעם, נמנע עו"ד יובל רויטמן, הממומנה על ענייני הבג"צים בפרקליטות המדינה, אשר הגיש את תגובת המדינה לעתירת ח"כ פריג', מלפרט מהו אותו קושי משפטי שמעוררת מועמדותו של הרב שמואל אליהו לכהונה זו.

עו"ד דמרי מבקש מבג"ץ לקבוע, כי רצונו של היועמ"ש להדריך את חברי הגוף הבוחר מהווה התערבות פסולה בהליך שאין לו כל נגיעה אליו.

נציין כי למרות עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ביקשה המדינה לדחות את עתירת ח"כ פריג' נגד מועמדות הרב אליהו, בטענה שמדובר בעתירה מוקדמת.