סכין שחיטה. ארכיון
סכין שחיטה. ארכיוןפלאש 90

העיתון הפולני Rzeczpospolita פרסם אתמול מאמר מאת דדי שי, פעיל ישראלי מעמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים, המעביר ביקורת על הניסיונות לאסור על השחיטה הכשרה בפולין.

שי טוען במאמרו כי זו צביעות לאסור על שחיטה כשרה, משום שבתנאים של חקלאות תעשייתית, אין דרך הומאנית להרוג בעלי-חיים.

שי מביא במאמרו עדויות לכך שאין יתרון לשחיטה עם הימום על פני שחיטה כשרה. "הספר 'משחטה' מאת גייל אייזניץ מסכם שמונה שנות חקירה במשחטות בארה"ב, על בסיס תצהירים מפי מאות עובדי משחטות. התחקיר המאלף של אייזניץ מוכיח כי החובה החוקית להמם בעלי-חיים בחשמל לפני שיסוף צווארם, אינה באמת מונעת או מצמצמת את סבלם. שיקולים כלכליים ופיקוח לקוי גורמים לאי הפעלת ההימום, להפעלתו באופן רשלני או סדיסטי, בעוצמה נמוכה מדי, או לזמן קצר מדי".

הוא ציין כי "השפעת ההימום ממילא אינה אחידה ובמקרים רבים ספק אם הוא מונע תחושת כאב או דווקא מחריף את המצוקה. בפועל נראה כי החשמול מהווה פעמים רבות עינוי נוסף, ואינו מצליח גם במיטבו למנוע את מרבית הייסורים הנלווים לטבח תעשייתי של בעלי-חיים. האם חיוב ביצוע חישמול כזה הוא המטרה הראויה ביותר למאבק למען בעלי-חיים?".

מסקנת המאמר היא שאין דרך הומאנית להרוג בעלי-חיים, והפתרון ההומאני הוא להימנע מאכילת מוצרים מהחי. במקום לעסוק בשיטות ההרג, המאמר קורא לתנועה לזכויות בעלי החיים בפולין להעלות את המודעות לפגיעה בבעלי החיים טרם שחיטתם: תרנגולים סובלים פחות מהשחיטה עצמה ויותר מנכויות וקשיי נשימה הנגרמים מעיוות גופם לגדילה מהירה של החזה; תרנגולות נכלאות בכלובים צרים שאינם מאפשרים תזוזה; עגלים מופרדים מאמותיהן עם לידתם; ואווזים וברווזים מולעטים בכפייה בכמויות מפלצתיות של מזון, על מנת שהכבד שלהם יתנפח פי 5-10 מגודלו הטבעי.

"אם רוצים לצמצם את סבלם של בעלי-החיים העולים על שולחננו, יש לנהל מאבק בנושאים פחות 'חמים' וכובשי כותרות, אך משמעותיים בהרבה" מסכם המאמר.

המאמר שפורסם בפולין מבוסס על מאמר שפורסם בעברית באתר אנונימוס, ותורגם בסיוע שגרירות ישראל בפולין.