מונה. מור יוסף
מונה. מור יוסףפלאש 90

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, הגיש השבוע את הדו"ח האקטוארי של המוסד לביטוח הלאומי לשר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן.

הדו"ח מציג תמונה מקיפה של המצב הפיננסי הקיים והצפוי בביטוח הלאומי שכולל תחזית על התשלומים והתקבולים של הביטוח הלאומי בעתיד הקרוב והרחוק.

הדו"ח מתבסס על אוכלוסיית מדינת ישראל היום וכן על תחזית גידול האוכלוסייה ל-75 שנים הבאות על-פי הנחות של הלמ"ס לגבי גידול פלחי אוכלוסייה שונים.

תוצאות הדו"ח מצביעות על כך שבעתיד הקרוב התשלומים לציבור צפויים לגדול, בקצב מהיר יותר מהתקבולים כך שבשנת 2024 קרן הרזרבה האקטוארית של המוסד לביטוח לאומי המנוהלת ע"י בנק ישראל תקטן, עד שבשנת 2042 היא תתאפס והביטוח הלאומי ימצא במצב גרעוני, המשמעות היא שהביטוח הלאומי יוכל לשלם רק אחוז מסוים של הקצבאות לציבור.

המסקנות העיקריות מהדו"ח הינן, כי כבר עתה יש לנקוט בצעדים מתונים כדי לדחות את נקודת הגרעון התזרימי הצפוי, זאת ע"י שילוב של צעדים הכוללים העלאת שיעורי דמי הביטוח כדי להגדיל את תקבולי הביטוח הלאומי, וכן העלאת גיל הפרישה.

"במידה שלא יינקטו צעדים אלה, נגיע למצב שיהיה צורך להקטין בכ-10% באופן אחיד את כל הקצבאות, כדי לעמוד בהתחייבות המוסד לציבור", אומרים במוסד לביטוח לאומי.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן, אומר כי "המסקנות של הדו"ח האקטוארי שקיבלתי היום מחזקות את דעתי שיש לאמץ את דו"ח האיתנות הפיננסית של המוסד דו"ח אשר יבטיח את האיתנות החברתית של מדינת ישראל ואת היכולת לשלם קצבאות לאורך זמן".

המנכ"ל, פרופ' שלמה מור יוסף, ציין כי "הדו"ח האקטוארי הינו תמרור אזהרה למדינת ישראל אם נעשה היום צעדים קטנים ומתונים לשיפור המצב הקיים נימנע בעתיד מצעדים דרסטיים שעשויים לפגוע ברמת המחייה של מקבלי הקצבאות".