האוניברסיטה העברית בהר הצופים ירושלים
האוניברסיטה העברית בהר הצופים ירושלים צילום: פלאש 90

ארגון זכויות האדם "שורת הדין" הגיש בסוף השבוע תביעהייצוגית לוועדת זכויות האדם האוסטרלית כנגד הפרופסור ג'ק לינץ' מאוניברסיטת סידני ותמיכתו הציבוריתבחרם אקדמי על ישראל.

לאחרונה נשמעו קריאות בקרב הפקולטהוהסטודנטים באוניברסיטת סידני, לנתק קשרים עם מוסדות ישראליים, קריאות העלולות להתפרש כגזעניות, מאחר ולטענת הארגון הן מפרות את חוקיה הפדרליים של אוסטרליה נגד אפליה.  

התביעה הייצוגית הוגשה על ידי עורך הדין האוסטרלי אנדרו המילטון. זוהי הפעם הראשונה שנעשה שימוש בחוק כנגד תנועת ה- BDSהמקדמת חרם, הימנעות מהשקעות ועיצומים נגד המדינה היהודית. לראשונה, חוקיה האנטי גזעניים של אוסטרליה משמשים כנגד אלו המנסים לפגוע במוסדות אקדמייםאו בתי עסק ישראליים בשל מוצאם הלאומי.

בכתב התביעה שהוגש לוועדה האוסטרלית, הצביעה "שורת הדין" על כך שהחוק הפדרלי נגד אפליה גזעית משנת 1975 אוסר על עשיית פעולה כלשהיהכוללת "הבדלה, הדרה... או העדפה על בסיס גזע... או לאומיות או מוצא אתני אשרמטרתה להעלים ולהחליש את יסודות החופש הכלכלי, החברתי, התרבותי או כל תחום אחר בחייםהציבוריים".

בנוסף מציינת התביעה כי כל חרםעל מוצרים מההתנחלויות פוגע באינטרסים של הכלכלההפלסטינית, בשל העובדה כי בחברות שבאזור יהודה ושומרון מועסקים עובדים פלסטינים רבים ואלו מקורות הכנסהחשובים למשפחות מקומיות ולכפרים.

בסמסטר האחרון אישרה אגודת הסטודנטים באוניברסיטת סידני את החרם של לינץ' על ישראל. לינץ' הביע סירוב פומבי לעבודעם דן אבנון, פרופסור ישראלי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אשר מקדמתדו קיום ישראלי- ערבי. בנוסף, הוא קרא גם לחרם על הטכניון בחיפה.

בחודש שעבר סירב לינץ' להקשיב לאגודהלשמירת זכויות הפרט בתל- אביב, שהזהירה כי עליו לחדול מהשתתפות בפעילות החרמה גזענית ובלתי חוקית.על אף הגינוי הרחב בקרב דמויות בולטות ופוליטיקאים מהזרם המרכזי, קיבל לינץ' את תמיכתוהציבורית של  מכחיש השואה הידוע פרדריק טובן.

יו"ר הארגון, ניצנה דרשן-לייטנר, אמרה כי "לינץ' תר אחר חרם על ישראל ועל מוצרי הלאום היהודי, בין אם על סחורות, שירותים,אומנים או פרופסורים. על ידי בידוד ישראל ולאמדינה אחרת, התנועה לחרם, הימנעות מהשקעות ועיצומים (BDS) חושפת באופן קיצוניאת האנטישמיות אשר מניעה אותה. אנו מקווים שההליכים המשפטיים ההיסטוריים הללו כנגדתנועת ה BDSתשמש מודל למאבק דומה בערכאות משפטיות שונות ברחבי העולם".

על פי עורך הדין המילטון, "הקריאה לחרם, הימנעות מהשקעות ועיצומים,הינה גזענית בהגדרתה משום שהיא מבקשת להפלות ולכפות העדפות מנוגדות המבוססות על מוצאםהלאומי- ישראלי ומוצאם הגזעי והאתני- יהודי של אנשים וארגונים. דבר זה אינו עוזר כלללפלסטינים, והוא אף פוגע בהם. זהו לא יותר מאשר תירוץ לקמפיין ציבורי נאלח נגד גזענות".