חידה לילדים: הנזק לסלולארי

התשובה: בעל הגיטרה חייב לשלם על הנזק.

הזוכות: שזו הדר ואפרת