"ספקות בנוגע לרצינות רוכשת בטר-פלייס"

משרד החבורה הגיש הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז את תגובתו לטענות שהעלות מפרקי "בטר פלייס" והרוכשת הפוטנציאלית.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ב' באלול תשע"ג

"ספקות בנוגע לרצינות רוכשת בטר-פלייס"-ערוץ 7
טעינת מכונית חשמלית של 'בטר פלייס'
פלאש90'

משרד החבורה הגיש הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז, באמצעות הפרקליטות, את תגובתו בעניין הליך מכירת חברת כלי-הרכב החשמליים "בטר פלייס".

בתגובתה ציינה הפרקליטות, כי בניגוד לטענות המנהלים המיוחדים של החברה, עשה משרד התחבורה כל שבידו לסייע למפרקי החברה ולרוכשת לקדם את ענייני הפירוק והוצאת רישיון הייבוא, תוך שמירה על עניינם של רוכשי כלי הרכב החשמליים.

עוד נטען בתגובה, כי האחראים לעיכוב בהוצאת הרישיון הינם המפרקים והרוכשת, משום שטרם המציאו את הדרוש, על פי חוק, לקבלת רשיון הייבוא, לרבות ערבות בנקאית, הוכחת הון עצמי, הבהרת מחויבות ללקוחות קיימים ועתידיים ועוד.

עוד צוין בתגובה, כי כבר בשלב מוקדם זה מתעוררים ספקות כבדים באשר ליציבות הרוכשת ורצינותה, דבר אשר מטיל בספק את יכולתה להוות כתובת לכל צרכי רוכשי כלי הרכב החשמליים בישראל.