פרשת הרב אלון - "היו השפעות על ההכרעה"

עו"ד אוחיון: אבקש לפרסם את הפרוטוקולים של הדיון, שהציבור יבין במה מדובר. פרסומים בתקשורת ודיבור על "עוד מקרים" השפיעו על המשפט.

יוני קמפינסקי - ערוץ 7 , ג' באלול תשע"ג


פורום תקנה קיבל פנייה מערוץ 7 להציג את עמדת הפורום בנוגע לטענותיו של עו"ד אוחיון. בשלב זה, הפורום הודיע כי נציגיו לא יגיבו לפרסומים ולא יתראיינו בנושא.