ועדת שקד. הבוקר
ועדת שקד. הבוקרצילום: דוברת ח"כ שקד

וועדת שקד לשוויון בנטל קיימה היום (ראשון) את הדיון הרביעי, בו החלו חברי הכנסת לעבור על סעיפי החוק.

בתחילת הדיון ביקרה חברת הכנסת שקד את החלטתו של היועץ המשפטי לפרסם מכתב בקשה להביא לסיום הכנת החוק לקריאות שניה ושלישית בדחיפות ואמרה "אנו עורכים בפגרה דיונים שוטפים ואינטנסיביים. אני מציעה ליועץ המשפטי להגיע לדיוני הוועדה ולראות אם הם רציניים ודחופים מספיק. יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, וגם היועץ המשפטי של הכנסת היו מופתעים מאד מחומרת המכתב".

חבר הכנסת אלעזר שטרן אמר "אני חושב שצריך לעשות שינויים רבים במתווה פרי. לפעמים מסיבות שונות יש מי שנוטה למשוך דיונים כדי לא להחליט. המצב האובייקטיבי הזה שבו הסטטוס קוו של האי שירות צועק כל יום, צריך להיות נר לרגלינו. כל פעם שאנחנו דוחים החלטה או לא מקבלים החלטה אנחנו חוטאים לתפקידנו. ולכן אני חושב שאת עושה טוב שאת, איילת, מכנסת אותנו בפגרה".

הוועדה החלה לדון בסעיפי החוק, ללא הצבעה בשלב זה. בין היתר עברה על סעיפים שונים בנושא שילוב תלמידי ישיבות.

אחד מסעיפי החוק מדבר על דחיית השירות האומר כי שר הביטחון רשאי לתת לתלמיד ישיבה המוגדר כ"תורתו אומנותו" דחיית שירות כל שנה מחדש עד גיל 21. מירי פרנקל שור, היועצת המשפטית של הוועדה הסבירה כי סעיפים אלו יעמדו בתוקפם מיום תחילת החוק עד ליום ה-30 ביוני 2020. ותאריך ה 1 ביולי 2020 יכנסו להסדר קבע. כלומר, כל האמור בחוק הוא הסדר מדורג עד לזמן תחילת הסדר הקבע, בו תהיה חבירה לחוק שירות בטחון . המשמעות היא, שמתאריך 1 ביולי 2020 הגיוס יהיה בגיל 18.

את הדיון סיכמה ח"כ שקד ואמרה "אני רוצה להדגיש שהישיבות בוועדה לא יעשו תחת פחד מבג"צ. הכנסת תיקח את החלטותיה באופן עצמאי וערכי. הכנסת תחוקק ובג"צ יבקר במידת הצורך. 

חברי כנסת מן הסיעות השונות אמרו לח"כ שקד כי היא צריכה להזהר בדבריה, בתגובה לדברים אלו אמרה שקד :" אני לא צריכה להיזהר, אני חברת כנסת אמיצה". 

"אני מבקשת למסור ליועמ"ש שסעיף 13 הוא מאד שנוי במחלוקת כאן בוועדה, סעיף שאומר שבשנת 2020 כל מה שאנחנו עושים כאן בוועדה יבוטל. אני רוצה לדעת מדוע היועמ"ש החליט לשנות את החלטת וועדת פרי- והחליט שכולם יתגייסו בגיל 18. אני מבקשת שהיועמ"ש יציג לחברי הוועדה את הטיעון שלו, כי לנו זה לא נראה", אמרה שקד. 

הדיונים הבאים בוועדה ידונו בנושא הארכת שירות לנשים ושירות קיצור לגברים, במתווה יעלון. בתחילת ספטמבר תמשיך הוועדה את  קריאת החוק ותעשה ישיבה אחת על סעיף ישיבות ההסדר.