שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפידיוני קמפינסקי

חוק הדיור הציבורי נפל היום בוועדת השרים לענייני חקיקה. שרי האוצר והשיכון משכו את הצעת החוק בעקבות ניסיונם של שרי ישראל ביתנו ושרת המשפטים, ציפי לבני, לשנות את ניסוחו.

שר האוצר,יאיר לפיד, ושר השיכון, אורי אריאל, הודיעו כי למרות משיכת החוק מהוועדה בכוונתם להביא את החוק לאישור מליאת הממשלה.

החוק, שאישורו נמנע היום בוועדת השרים לחקיקה בשל קואליציה מפתיעה בין השרה ציפי לבני לשרי ישראל ביתנו, ביקש להסדיר את מכירת דירות הדיור הציבורי לדייריהן, ולהביא למימושו לראשונה מאז נחקק. החוק שאף לאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירות בהן גרו.

שר האוצר, יאיר לפיד אמר היום "חבל שאינטרסים פוליטיים צרים פוגעים בשכבות הכי חלשות בחברה הישראלית. מניעת היכולת לרכישת הדירות מדרי הדיור הציבורי משמעותה אחת – לעולם לא יהיה להם בית, ועם זאת לא נשלים".

שר השיכון והבינוי, אורי אריאל, "אנחנו בעד הדיור הציבורי, וככל הנראה שרת המשפטים ציפי נגד הדיור הציבורי. רצינו לעזור לדיירי הדיור הציבורי להיות מסוגלים לרכוש את הדירות בהן הם גרים, ושהקרן מכספי מכר הדירות תוקצה אך ורק לטובת הדיור הציבורי ולטובת אלה מהמצב הסוציו-אקונומי החלש ביותר. הקרן תאפשר רכישת דירות דיור ציבורי לכל מי שנזקק לכך, והצעד של שרת המשפטים ושרי ישראל ביתנו פגע בכך".

נציין כי המחלוקת נסובה סביב שאלת יעוד כספי התמורה ממכירת הדירות. בעוד שרי השיכון והאוצר ביקשו להפנות את הכספים לטובת סיוע בשכר דירה לזכאי דיור ציבורי דורשים בישראל ביתנו ובתנועה להפנות את הכסף לבניית ורכישת דירות דיור ציבורי חדשות בלבד.