היערכות לשחרור המחבלים. היום
היערכות לשחרור המחבלים. היום עדו בן פורת

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס והשופטים אליקים רובינשטיין וצבי זילברטל דחו עתירה שהגישו חמישה מבני משפחת סחיווסחורדר נגד שחרור המחבלים המתוכנן להערב (שלישי).

בהחלטה ציין השופט צבי זילברטל, כי עתירה דומה, אשר הוגשה על ידי ארגון נפגעי הטרור "אלמגור" כבר נדחתה היום, וכי ביסוד דחיית שתי העתירות נימוקים דומים.

"הסוגיה שהביאו העותרים לפתחנו היא קשה, רגישה ומורכבת, ויש להניח שקשיים אלה ליוו את הגורמים המוסמכים בבואם לקבל החלטה בדבר שחרורם של אסירים, שחלקם מרצים עונשים משמעותיים בגין עבירות קשות וחמורות", כתב השופט זילברטל אשר הופקד על ניסוח חוות הדעת העיקרית בתיק.

עם זאת קבע השופט, כי "על אף שליבנו עם העותרים ובני יתר המשפחות הנמצאים בפתחה של שעה קשה ומלאת כאב, אין לנו אלא לדחות את העתירה אשר בגדרה נתבקשנו לבחון אם בהחלטת הממשלה בעניין שחרור האסירים נפל פגם המצדיק את התערבותנו, וכפי שהוסבר לעיל, לא מצאנו כי אכן נפל פגם כאמור. בנסיבות אלא לא ראינו לנכון להיעתר לעתירה, וממילא נדחית גם העתירה למתן צו ביניים".

השופט רובינשטיין ציין עם זאת בהערת אגב, כי "כשלעצמי סבורני כי אם אכן לא פורסמו המלצות ועדת הנשיא שמגר לעניין קריטריונים לשחרור במשא ומתן, ראוי - מעבר לעתירה זו - כי יינתן להם פומבי בצורה מתאימה; כדאי שנלמד כולנו מהחשיבה שהושקעה".

בשנת 2001 הוכתה משפחת סחיווסחורדר לאחר שההורים ושלושת האחים הקטנים נרצחו בפיגוע התופת במסעדת סבארו בירושלים.