אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: פלאש 90

רבי חייא היה חולה וחלש. בא אליו ר' יוחנן. שאל רבי יוחנן את רבי חייא: האם חביבים עליך היסורים?

אמר רבי חייא לרבי יוחנן: היסורים אינם חביבים עלי וגם לא השכר שאקבל עבורם. ביקש רבי יוחנן מרבי חייא שיגיש לו את ידו. הגיש רבי חייא את ידו ורבי יוחנן הקים אותו וריפא אותו ממחלתו.

כאשר רבי יוחנן בעצמו היה חולה וחלש, בא אליו רבי חנינא. שאל רבי חנינא את רבי יוחנן: האם היסורים חביבים עליך? ענה לו רבי יוחנן: לא הם ולא שכרם. אמר לו רבי חנינא: הושט לי את ידך. הושיט לו רבי יוחנן את ידו ורבי חנינא הקימו וריפאו.

מדוע לא ריפא רבי יוחנן את עצמו, הרי הצליח לרפא את רבי חייא?!

אמרו: אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

(על פי ברכות ה', ע"ב)

יש אנשים שנתקלים במחסומים המפריעים להם לחוש חירות אמיתית. הם מדווחים כי אינם מאושרים, הם מתקשים להניע את עצמם לפעולות אותם הם מעוניינים לבצע, הם מספרים שלעיתים הם מאוד עצובים. בשיחות איתם עולים גם כאב נפשי וגעגוע. אם מעמיקים לחקור את הגעגוע הזה, הוא מתגלה כגעגוע של האדם אל עצמו.

לחשוב על הרגשות שלך, לדבר על הרגשות שלך, להבין את הרגשות שלך ובאופן הזה להתחבר לרגשות שלך הם הדרך לשוב אל עצמך. ישנם פירושים רבים למושג "תשובה" ועיקרם שיבה של האדם אל בוראו, אך שורש הביטוי הוא בחזרה למקום ממנו באת, למקום ממנו הכל התחיל – לעצמך. ואולי זו דרך המלך לשוב בתשובה שלמה אל הבורא בבחינת "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים, ל', י'). תשוב אל ה' כאשר תשוב אל לבבך ואל נפשך.

הטיפול הפסיכולוגי כמעט ואינו יכול להשפיע על המציאות בה האדם חי. אם קרה אסון או אירוע משמח, אם אדם קרוב התרחק או רחוקים הביעו עניין, אם יש קושי כלכלי ומצוקת דיור או שהכל מצליח גם בלי שמתאמצים, אין בכוחו של פסיכולוג, מוכשר ככל שיהיה, לשנות את מה שקרה במציאות. הטיפול יכול בעיקר לסייע לאדם להבין את המציאות הזו ולעצב את הדרך בה הוא תופס אותה ומתייחס אליה. למעשה, ניתן לפרש את הציווי "ובחרת בחיים" שמופיע בתורה קצת אחרי מצוות התשובה (דברים ל', י"ט) בבחירה שעל האדם לעשות בחיים שלו עצמו: ובחרת בחיים שלך! כאשר הטיפול מוצלח, האדם מוצא את הנתיב לבחור בחיים שלו, הן בחלקים אותם הוא מעצב בעצמו והן בחלקים שעליהם אין לו שליטה.

כאשר אדם סובל ייסורים בנפשו, הדרך הפסיכולוגית להקים אותו היא לעזור לו לשוב אל עצמו, להתחבר לרגשות שלו ולהבין את עצמו. אדם המסוגל לחוות את כאבו, יהיה מסוגל לחוות משרעת שלמה של רגשות. כשהכאב נובע ממעיין פנימי או כשהוא קשור למציאות החיצונית, לעיתים הייסורים מכריעים את האדם ומושכים אותו מטה מטה. המטפל יעזור להכיל את הכאב, לווסת אותו, לעדן אותו ובסופו של דבר להתחבר אליו באופן שיצמצם אותו, כדי לתת מקום נפשי לרגשות נוספים ולצבוע את העולם הרגשי בצבעים מגוונים.

וכמו בסיפור המובא במסכת ברכות, לעיתים קשה מאוד לעשות זאת לבד. כדי לקום ולהבריא, צריך מישהו שייתן לך יד, שימשוך אותך למעלה, שיסייע לך לשוב אל עצמך ולבחור שוב ושוב בחיים שלך.

הכותבת משמשת כפסיכולוגית שיקומית ונוירו פסיכולוגית בצוות מכון שילה

פורסם לראשונה בעלון "על פסיכולוגיה ויהדות" בהוצאת מכון שילה