בנות דתיות. אילוסטרציה
בנות דתיות. אילוסטרציהאתר אגודת "בת עמי"

חוק חינוך חובה לבני שלוש ומעלה, שאושר בממשלה הקודמת, הביא למצוקת כוח אדם בגני הילדים בישראל ובחיפה בפרט.

סגן ראש העיר חיפה מטעם 'הבית היהודי', שי בלומנטל, יזם גיוס בנות שירותי לאומי לגני הילדים, שישמשו ככוח עזר לגננות ולסייעות שחינוך הילדים מוטל על כתפיהן.

סגן שר החינוך אבי וורצמן הצטרף ליוזמה והודיע על הקצאת תקנים ראשונים לגני הילדים בחיפה ובערים נוספות.

"בשלב זה אושר גיוסה של קבוצה ראשונה של בנות שירות בחיפה", אמר בלומנטל, "הבעיה התעוררה לפני כשנה, עם יישומה של רפורמת חוק טרכטנברג. כתוצאה מכך, גדל באופן ניכר מספר הילדים בגני הילדים ובשנה האחרונה נאלצו בגני ילדים בכל הארץ, להתמודד עם מצב שבו גננת אחת וסייעת אחת, מטפלות בגנים שבהם 30 ילדים ויותר".

בלומנטל ציין כי "ילדים רבים שמצטרפים לגן בגיל שכזה, עדיין לא נגמלו והמצב נעשה קשה במיוחד".

עבור בנות שירות לאומי, זוהי תרומה בעלת ערכיות רבה, המסייעת באופן יום-יומי לקהילה. "השנה התקבלה במשרד החינוך החלטה עקרונית המאפשרת גיוס בנות שירות לתפקיד כוח עזר. עם כניסתו של סגן השר אבי וורצמן לתפקידו, ביקשתי ממנו להירתם למען חיפה בעניין זה, כאחראי על הגיל הרך במשרד החינוך. הצגתי נתונים וביקשתי להגדיל כבר בשנת הלימודים הקרובה את מספר הסייעות בגנים", סיפר בלומנטל.

הוא הדגיש כי הבנות תעבורנה תהליך של הכשרה מיוחדת מטעם משרד החינוך ולאחר מכן יצטרפו למקומות בהן קיימת מצוקה חריפה. "אנו מעריכים כי הצלחת המיזם תאפשר גיוסן של בנות שירות נוספות", כך בלומנטל.