"בית הכנסת הופך למועדון קריאה"

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, יוצא חוצץ נגד קריאת העלונים בבתי הכנסת ואף מדגיש כי חלקם "אין בהם קדושה".

ישי קרוב , ט"ו באלול תשע"ג

"בית הכנסת הופך למועדון קריאה"-ערוץ 7
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

במדור השו"ת 'שאל את הרב' בעיתון 'בשבע', בשיתוף עם אתר 'ישיבה', שיתפרסם בשבת הקרובה, התייחס רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, לתופעת עלוני השבת בבתי הכנסת.

הרב נשאל, "ידוע שאסור להניח חפצי חול על גבי חפצי קודש. האם מותר להניח חפצי חול על עלוני שבת? האם יש לעלונים דין קודש לעניין זה? מאוד קשה לי להקפיד על זה, מכיוון שבבית שלי רגילים להניח עלונים רבים על השולחן והרבה פעמים יש עליהם עיתונים וכדומה".

הרב אריאל השיב, "יש עלונים ויש עלונים".

"יש עלונים מסחריים שרובם פרסומות (כגון עידוד לנסיעות לחו"ל, גם בחגים...), ויש שהמאמרים בהם לא כולם מבוקרים. לחלקים אלו אין קדושה. אך לצערי יש כאלו שיש בהם שמות ופסוקים שלמים, וגם להשליך לאשפה אסור קטעים אלו".

רבה של רמת גן הוסיף כי יש עלונים שעיקר מטרתם לימוד תורה, "הם עלוני קודש. יש גם עלונים שאמנם עיקרם 'דברי תורה' כביכול, אולם דרשותיהם אינם ברוח התורה וחז"ל. לאלה אין קדושה. ויש עלונים שעיקרם פוליטיקה ופרסומות, גם לאלה אין קדושה".

"בהזדמנות זו", כתב הרב אריאל, "ברצוני להעיר שהכנסת העלונים לבית הכנסת גורמת למכשולות גדולים. בית הכנסת הופך למועדון קריאה, לבושתנו ולחרפתנו. לפחות בתקופת הימים הנוראים מומלץ להימנע מהצגת העלונים בכניסה לבתי הכנסת, אלא לחלקם בחוץ אחרי התפילה".