בבון נולד בספארי
בבון נולד בספאריצילומים: טיבור יגר

אחרי שנתיים נולד בספארי בבון חדש.

בגן החיות מציינים כי האב המאושר צריך להסתיר את אבהותו כי הזכר השליט סטינג, חושב שהוא האבא. אולם, סטינג הדומיננטי הוא מעוקר ואינו יכול להביא לעולם צאצאים (זאת משום שלפני מספר שנים רצו בספארי לווסת את האוכלוסייה המתרבה).

מי שניצל את המצב כשהשליט לא שם לב, הוא שפירא, זכר נחות, אך לא מעוקר, שיחד עם סיגל בת ה-6 הביא לעולם את בנם השני.

סיגל שהיא נקבה הנמצאת במעמד הביניים (שייכת להרמון של השליט, אך לא מהנקבות הבכירות שם) יודעת שבמעמדה היא צריכה לשמור טוב טוב על הגור שלה פן ייחטף על ידי אחת מהנקבות החזקות שחפצות גם הן בגור, אך הדבר לא עולה בידן הן בשל העובדה שהשליט מעוקר והן בשל גילן המתקדם.

חיפושים אחר שם לגור מתמקדים כעת, כמקובל בספארי, באות ס' באות הראשונה של שם האם.