ח"כ משה גפני
ח"כ משה גפני יוני קמפינסקי

חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה), התייחס (רביעי) לגזירות הכלכליות וציין כי הציבור החרדי יבוא חשבון, כלשונו, עם חברי הקואליציה שלא פועלים למניעת הפגיעה הקיימת, לטענתו, בשכבות החלשות ובמעמד הביניים.

"אחת הבעיות המרכזיות היאשיש במדינה שר אוצר שלא מבין בכלכלה, ושאין לו רגישות כלשהי לנושאים החברתיים ואיןלו מושג מה זה חמש מאות שקל עבור משפחה", אמר גפני.

לדבריו, קיימת בעיה גדולה יותר, "מי שנותן ללפיד אתהכוח זה 'אחיו' והשותף שלו שעומד בראש הבית היהודי, נפתלי בנט, שמייצג משפחות ברוכותילדים מהמגזר הדתי, שמייצג מוסדות חינוך דתיים. והוא פשוט כפוף בצורה מוחלטת ליאירלפיד. זאת הבעיה המרכזית – זה דבר שהוא חסר תקדים מבחינה פוליטית.

"אני לא זוכר מקרהכזה שבמפלגה שיש לה כל כך הרבה מנדטים שהופכת להיות נטולת חיות עצמית, איננה משפיעהאפילו כמלוא הנימה בדברים שחשובים לה. איננה משפיעה על כלום ויושבת על כסאות, שזה הדברהיחיד שיש לה, ומעבר לזה היא לא יכולה לעשות שום דבר. מה היא עונה למשפחות מרובות ילדיםשל הציונות הדתית שהצביעו לבית היהודי?", שאל גפני.

גפני תקף את הממשלה ואמר כי אין לה רגישות חברתית, כהגדרתו, "הממשלה מזכירה לי את סדום ועמורה,שם רצו להרעיב אנשים, לא רצו להכניס אורחים ועטפו את זה במעטפת אידיאולוגית. שר האוצר הנוכחי איננו מבין בכלל בעניין הזה, הריקצבאות ילדים זה דבר אוניברסלי ובינלאומי. זה דבר שאיננו קשור בכלל לנושא העבודה. זהנושא של סיוע לילדים שקיים בכל רחבי העולם. בכל מקום שיש קצבאות ילדים יש הטבות ניכרותשנותנים למשפחות עם ילדים, ובכל המדינות שיש קצבאות ילדים - הדבר לא קשור כלל לנושאשל עבודה. הרי אם שני בני הזוג עובדים, ואנחנויודעים שיש רבים מאוד כאלה, וההכנסה שלהם נמוכה, קצבאות הילדים זה דבר בסיסי".