מוצרי חלב
מוצרי חלבפלאש 90

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר, המליץ היום (ראשון) להכניס לפיקוח מחירים גם את הגבינה הלבנה 5% ושמנת מתוקה 38% ולהפחית את מחירם בשיעור ניכר.

מוצרים אלו אינם נמצאים כיום בפיקוח מחירים וההמלצות גובשו לאחר ביצוע בדיקת רווחיות של תשלובת החלב של "תנובה" שערך משרד החקלאות באמצעות רואה חשבון חיצוני ולאחר קבלת נתונים נוספים מהמחלבות.

יש לציין כי ההחלטה כפופה לשימוע ציבורי במסגרתו מוזמן כלל הציבור להעביר עמדות וטענות בעניין המלצות אלה.

ממשרד החקלאות נמסר כי בבדיקת הרווחיות נמצא כי בגבינה לבנה ובשמנת מתוקה מדובר בשוק ריכוזי ביותר - בשוק הגבינות הלבנות, נתח השוק של "תנובה" הינו כמחצית, בעוד נתח השוק של שלושת המחלבות הגדולות הינו כ- 90%. בשוק השמנת המתוקה, נתח השוק של חברת תנובה הינו כ- 70%.

עוד נמצא כי במוצרים "גבינה לבנה 5% ו"שמנת מתוקה 38%" קיימת רווחיות חריגה, "על סמך בדיקות אלה התכנסה ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר וקבעה כי יש לשקול להכניס מוצרים אלו תחת פיקוח מחירים מלא, ולהפחית כאמור את מחירם בשיעור ניכר. בבדיקת הרווחיות נמצא גם כי שוק הקוטג' ריכוזי גם כן, אך כבר אינו ברווחיות בלתי סבירה, כפי שהיה בעבר. משרדי החקלאות והאוצר ממשיכים לעקוב באופן צמוד אחריו, ואין מן הנמנע כי בעתיד יוחזר גם הוא לפיקוח מחיר אם רווחיותו תהא בלתי סבירה".

המפקח על המחירים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר, אמר כי "כאשר השוק מתנהג ברמת רווחיות סבירה, הממשלה לא מתערבת. חשוב להדגיש, כי לא מן הנמנע כי נתערב במוצרים נוספים, במידת הצורך. גם בגבינות קשות פרוסות ארוזות נמצאו רמות רווחיות גבוהות, אך בשלב זה הן לא מוחזרות לפיקוח לאור העובדה כי המוצר העיקרי, גבינה צהובה במשקל, שמהווה מוצר עוגן, כן מפוקח. כאמור, במידת הצורך נחזיר גם זאת לפיקוח מחיר".

עוד הוסיף צוק-בר כי "הקוטג' הינו דוגמה למוצר בו המחלבות נקטו יוזמה עצמית והפעילו על עצמם למעשה פיקוח עצמי בלחץ הצרכנים, על כן איננו מתערבים בו בשלב זה".

בנוסף, בעקבות שימוע ציבורי שערך משרד החקלאות לפני מספר חודשים, שוקלת ועדת המחירים להחריג את "תנובה", המהווה מונופול בשוק החלב, ולפקח על אשל 4.5% בגביע 200 מ"ל, גיל 3% בגביע 200 מ"ל, גבינה חצי קשה "עמק" ושמנת מתוקה, כולם מתוצרת "תנובה", במסגרת צו ייחודי ל"תנובה".

עוד החליטה ועדת המחירים של משרדי החקלאות והאוצר, כי הרווחיות של מוצרים המצויים כיום תחת פיקוח מחירים (רשימה מטה) אינה חריגה. ולאור שינויים שחלו בעלויות הייצור של חלב ומוצריו, הוועדה מציעה לעדכן את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בפחות מחצי אחוז - ב- 0.4%.