חניון רכבים
חניון רכביםפלאש 90

שופטת בימ"ש השלום בחדרה, קרן אניספלד, דחתה במלואה את תביעתם של אב ובתו הקטינה הנכה (בשיעור 100% נכות), כנגד חברת הפניקס המבטחת את רכבם.

השניים תבעו את חברת הביטוח בדרישה להשיב להם את שווי הרכב והוצאותיהם בגין גניבתו ולשלם להם נזקים עקיפים שנגרמו להם בגין סירובה של חברת הביטוח לפצותם במועד.

סכום תביעתם של האב ובתו עמד על 450,000 ₪, אך בניגוד לציפיותיהם חייבה השופטת את האב לשלם לחברת הביטוח הנתבעת את הוצאות ההליך, לרבות הוצאות הבקשה לסעד זמני, בסך כולל של 10,000 ₪.

חברת הפניקס טענה כי בניגוד לטענת האב ובתו הרכב לא נגנב כי אם הועלם באופן ששולל את טיבו של האירוע כמקרה ביטוח שהפוליסה חלה עליו.

במסגרת פסק הדין ניתחה השופטת את עדות האב וגרסאותיו הסותרות וקשיים מהותיים שעלו בה, וקבעה שהייתה מפגן של חוסר אמינות מהחל ועד כלה וכי אין מנוס מדחיית התביעה, לאחר שלא הוכח כי אירוע הגניבה אכן אירע, ואף יש ראשית ראיה לכך כי האב היה מעורב בהיעלמות הרכב.

בסוף פסק דינה ציינה השופטת אניספלד את הדברים הבאים: "אכן, אין בידי לקבוע באורח פוזיטיבי כי התובע נטל חלק פעיל בהעלמת הרכב, אף שיש ראשית ראיה לכך. לצרכי ההכרעה בהליך דנן די בקביעה כי לא עלה בידי התובעים להוכיח את אירוע הגניבה הנטען. ואולם בהתחשב בסימני השאלה הרבים והמטרידים אשר אופפים את התנהלות התובע ביום האירוע ובקשר עמו, ובהיות הרכב רכב שנועד לצרכיה של קטינה נכה שאין לה הורה זולת התובע, מצאתי שיש להעביר את פסק-הדין לעיון פקיד סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) כדי שייתן דעתו לשאלה אם יש למנות לתובעת אפוטרופוס חלף התובע או בנוסף לו".