אברהם בא לדין תורה

הזוכים בחידה השבועית: תפארת ואילעאי אוחיון‏.