גם בחגים, השתמשו בחשמל כהלכה

חברת החשמל קוראת לציבור להשתמש באופן מושכל בחשמל, על רקע העומס הצפוי בתקופת חג תשרי.

בני משה , כ"ז באלול תשע"ג

הבטחות חשמליות
הבטחות חשמליות
פלאש 90

 חברת החשמל קוראת לציבור להשתמש באופן מושכל בחשמל, על רקע העומס הצפוי בתקופת חג תשרי.

בחברה מסבירים כי בשבועות הקרובים היקף השימוש במכשירי החשמל יגדל באופן משמעותי ובפרק זמן קצר יחסית.

העומסים הכבדים בביקושים לחשמל בשעות שלקראת כניסת חגים ושבתות, במקומות בהם אין התאמה בין תשתית החשמל בבית לעומסים, עלולים לצוץ תקלות, הפרעות בקווים ונזקים רבים לתשתית החשמל שיביאו להפסקות חשמל תדירות.

כך למשל, ממליצים בחברת החשמל להסיט את השימוש במכשירים זוללי חשמל מערבי שבת וחג למועד מוקדם יותר בשבוע. חלוקת העומסים תוריד את שיאי הביקוש הנקודתיים ותמנע הפסקות בזרם.

חברת החשמל פונה ומבקשת מהציבור להסדיר חיבורי חשמל חדשים והגדלות לחיבורים קיימים, כך שתשתית החשמל באזור תוכל להתאים לעומס צריכת החשמל ההולך וגדל. ללא קבלת מידע מספק והתאמת מערכת החשמל, החברה לא תוכל להתאים ולשפר את רשת החשמל בשכונות.

לאור העומס בביקושים, פועלים צוותי החברה בכוננות מיוחדת הכוללת תגבור העובדים בשטח על מנת לתת מענה מיידי ככל הניתן לגידול בביקושים. בד בבד, החברה פועלת להגיע להבנות בנוגע לתיקון תקלות באספקת החשמל לשכונות החרדיות הקורות לאחר כניסת השבת והמועדים, מאחר שבמקרים רבים מדובר בפיקוח נפש.