'הקרבה לקב"ה – מענה להתמכרות לאינטרנט'

הרב יהושע שפירא מספר על קורס הגמילה מהתמכרות לאינטרנט ומגלה: ככל שאדם מלא בקרבה לקב"ה הוא אינו זקוק להתמכרויות.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ז באלול תשע"ג

'הקרבה לקב"ה – מענה להתמכרות לאינטרנט'-ערוץ 7
הרב יהושע שפירא
שלומי שלמוני

בראיון ליומן ערוץ 7 מספר הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, על קורס הגמילה מהתמכרות לאינטרנט 'בידך' שבראשו הוא עומד ואותו יזם.

בראשית הדברים נשאל הרב שפירא עד כמה התמכרות לאינטרנט מהווה מכה במגזר הדתי. לדבריו קשה לקבע את הדברים באופן מדויק שכן קיימים הבדלים משמעותיים בהגדרת המונח התמכרות בין המגזר הדתי לחילוני ובוודאי של החרדי, וכך גם בתוך המגזר הדתי עצמו, אך לכל הדעות ניתן לקבוע על פי נתוני מחקר סטטיסטיים כי המצב קשה ומסובך.

הרב שפירא מציין שמורכבות המצב קיימת בוודאי אצל הבנים אך להפתעתו התברר שגם בנות לוקות בתופעה ונחשפות מבחירתן לדברים שעבורן הם תועבות.

בדבריו מדגיש הרב שפירא כי ההתייחסות בקורס המיוחד אמנם הגיעה מתוך רצון לטפל בסוגיית ההתמכרות לאינטרנט אך מדובר בכלים התואמים התמודדות עם כלל ההתמכרויות בהיותם מתייחסים לאותו חלל נפשי המוביל להתמכרויות השונות. בקורס שהתקיים לגברים ההתמקדות הייתה דווקא בהתמכרות לאינטרנט, אך בקורס שהתקיים לנשים התבררו אפיקים נוספים של התמכרות וגם הם נובעים מאותו חלל וחולשה פנימית המקבלת מענה לא בריא מגורמי חוץ שהם למעשה ההתמכרות.

עם זאת מדגיש הרב שפירא את הקושי העצום בהתמכרות לאינטרנט והיותו גורם הפוגע באופן חמור בבני הנוער וביכולת לחנך.

הרב שפירא מסביר כי מלכתחילה הוקם מכון 'בידך' על מנת לטפל בהתמודדות עם התכנים הבעייתיים היוצרים קושי שלא היה לו אח ורע בעבר, אך מתברר שגם כמות השעות שבהן בני נוער ומבוגרים מבלים מול האינטרנט משנים את גישתו ותפיסתו של האדם שעולמו הווירטואלי תופס בנפשו מקום רחב וגדול יותר ויותר. דוגמא לדברים מציג הרב שפירא במחקר המגלה כי אדם שבכיסו מכשיר סלולארי בעל אפשרות לקבל מסרונים בלבד מאבד ארבעים אחוז מרמת הריכוז שלו.

הרב שפירא מדגיש כי אין כוונה ואין ככל הנראה גם יכולת לעצור את התופעה הווירטואלית המלווה את חיינו, אלא היעד הוא לדעת כיצד להשתלב נכון במרחב קיומי חדש.

בדבריו מתייחס הרב שפירא גם להתמכרות לחדשות ואקטואליה במציאות בה גם מי שאינו מקבל תועלת אישים מהאזנה לחדשות מקפיד לפתוח את הרדיו בכל שעה עגולה ואף מעבר לכך. לדבריו מדובר בתחושת חלל שיש למלאו אם בחדשות, בפייסבוק או במראות קשים ובעייתיים המהווים מעבר לפגיעה בנפשו ובסדר יומו של האדם גם איסור תורה של ממש.

באשר לתוכן קורס הגמילה מציין הרב שפירא נתון מפתיע המגלה כי התקדמות משמעותית מסתמנת אצל מי שמצליח לייצר בעצמו קרבה לקב"ה, ויצירת קשר זה נעשית באופן חזק ומשמעותי יותר כאשר היא נעשית מתוך "אחוות לוחמים", כהגדרתו, מתוך חבורה של מתמודדים הנאבקים על אותו עניין. מסבר שהמדד להתמודדות טובה ויעילה יותר היא עד כמה האדם מתקשר לקב"ה. הרב שפירא מסביר שחלק מהנטייה להתמכרות נובע מתוך הניסיון האנושי "להחליף" את הקב"ה ולשלוט על העולם ועל המתרחש סביב במקומו, וברגע שאין שליטה כזו נפש האדם מבקשת לה מילוי אחר בדמותה של ההתמכרות.

לשאלה אם המשמעות היא שמי שאינו שומר מצוות לא יוכל להתחבר לתכנית הגמילה מציין הרב שפירא כי דווקא מי שמעביר את הקורס הוא עצמו אינו אדם שומר מצוות, אדם שמאמין בבורא ובהשגחה הפרטית אך לא בתורה ומצוות, וכך עבודתו מול המשתתפים בקורס. הוא מתמקד בחלק הנוגע להשגחה הפרטית ואילו את הפרק הנוגע לתורה ומצוות לא הוא מעביר. משום כך הוחלט שהקורס יועבר בתוך מסגרת ישיבת רמת גן ושהרב שפירא עצמו מהווה חלק בלתי נפרד ומרכזי בקורס.

הקורס המדובר מקבל לתוכו בני 27 ומעלה בלבד. לשאלה מדוע שלא יופעל גם מול בני נוער המהווים את מרכז התלות באינטרנט בתקופה זו, אומר הרב שפירא כי הקורס מיועד למחנכים ומדריכים שיהוו בסיס להנחלת המסרים והעברתם לבני נוער שעימם הם באים במגע.