אין כניסה לבעלי אייפון? האבות הכניסו את כולם

הרב שטיינמן לשאלה האם לתלות שלט 'אין כניסה לבעלי אייפון', "לא מצאנו שאברהם אבינו תלה שלט על ביתו שאין כניסה לעבודה זרה".

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ז באלול תשע"ג

אייפון.
אייפון.
פלאש 90

האם גדולי הרבנים החרדיים מזדהים עם קמפיין ה'אין כניסה לבעלי אייפון'? מתברר שלא.

סיפור שמסתובב בימים האחרונים בבני ברק המכיל בתוכה התייחסות מעניינת של הרב שטיינמן על הקמפיין, מכה גלים ברחבי העיר.

היה זה לפני מספר ימים. אברך הנמנה על תלמידיו שטח בפניו את שאלתו: "בני חזר הביתה ובידו שלט חוצות הקורא שלא להכניס הביתה מחזיקי אייפון ודומיו. האם עלי לתלות אותו בחלון ביתי".

להפתעתו, הרב שטיינמן השיב בשלילה. הרב שטיינמן הסביר כי על עם ישראל ללמוד מאבותיו שהכניסו כל אחד לביתם ללא כל קשר למידת רוחניותם. 

"אברהם אבינו עליו השלום הכניס אליו לאוהל אפילו עובדי עבודה זרה, אלא שרק ביקש מהם לשטוף את ידיהם ולנגבם מאותם גילולים. אבל הוא הכניס אותם. לא מצאנו שתלה שלט על ביתו שאין כניסה לבעלי עבודה זרה", אמר באירוניה.