עשור לתלמוד תורה ביצהר
עשור לתלמוד תורה ביצהר אישי חזני - סטודיו מרקם

כעשרים מנהלי ת"תים הנמנים על המגזר החרדי התכנסו היום (שני) לדיון בהול לאחר שהתוודעו לעומק הקיצוץ בתקציבי תלמודי התורה משנת הלימודים הנוכחית.

במהלך הישיבה סקר מנכ"ל האיגוד, שלמה ברילנט, את משמעות הקיצוץ הכולל הפחתת שעות התמרוץ והטיפוח, שעות השילוב ושעות תגבור לימודי יהדות. לדבריו, מדובר בקיצוץ בן עשרות אלפי שקלים לחודש, כאשר בחישוב שנתי מדובר במאות אלפי שקלים.

בישיבה נידונו שלל נושאים הנוגעים לתקציב. בין הדברים נאמר כי אין להם כל כוונה להכפיף עצמם למערכת חינוך חרדית-ממלכתית, ולמרות הקיצוץ הכואב.

בסיום הישיבה הוחלט לגבש משלחת שתקיים סבב ביקורים במעונם של גדולי התורה ותיוועץ עמם כיצד ניתן להקביל את פני הבאות.