כביש 6. ארכיון
כביש 6. ארכיון פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה הגיש התנגדות להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט המחוזי מרכז בתובענה ייצוגיות נגד חברת 'דרך ארץ', המפעילה את כביש 6.

במסגרת הפשרה שהוגשה לאישור בית המשפט, התחייבה החברה לתרום 4 מיליון שקלים לעמותות, וזאת במקום לפצות באופן ישיר לקוחות שחויבו חיובי יתר.

מדובר בתובענה אשר הנזק המוערך בה עומד כל כ- 5.9 מיליון ש"ח. במסגרת התובענה הייצוגית בעניין חברת 'דרך ארץ' נטען, בין היתר כי חברת דרך ארץ חייבה ביתר קבוצה מלקוחותיה בגין נסיעות בכביש 6, כשברכבם מכשיר מנוי פסקל מבוטל, אשר לא הוחזר לחברה, וזאת עקב תקלה במערכת האגרה.

בית המשפט המחוזי אישר את ניהול התובענה כייצוגית בעילה זו. הצדדים גיבשו ביניהם הסדר פשרה, במסגרתו התחייבה חברת דרך ארץ לתרום 4 מיליון ₪ לשלוש עמותות. בנוסף, התחייבה החברה שלא לגבות תשלומים בגין חשבוניות שעד היום לא נגבו, להפסיק הליכי גבייה קיימים ולהשיב את הסכומים שנגבו ביתר רק לחייבים שנפתח כנגדם תיק הוצאה לפועל.

היועץ המשפטי לממשלה, אשר עמדתו העקרונית היא כי הסעד של פיצוי כספי אישי לחברי הקבוצה הינו הסעד הראשון במעלה בתובענות ייצוגיות, התנגד להסדר הפשרה המוצע כיוון שאין בו משום פיצוי ראוי והוגן המיטיב עם חברי הקבוצה.

בעמדת היועץ נכתב כי חברת דרך ארץ לא נתנה הסבר מספק לעניין הקושי שבאיתור פרטני של חברי הקבוצה, שכן סביר כי במאגריה קיימים נתונים על בעלי הרכבים במועד הנסיעה ולפיכך על פניו איתור הרכבים שחויבו ביתר הינו אפשרי.