הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמדרועי עדות

ראש הישיבה בבית אל, הרב זלמן מלמד, ביקש בדרשת "שבת שובה" להדגיש את חשיבות האחדות בעם ישראל, את האיסור שבלשון הרע,  ואף הודיע על פרידתו מרבנות הישוב בית אל בשל הגעתו לגיל גימלאות.

בתחילת דבריו התייחס הרב מלמד לאיסור שבלשון הרע. הרב סיפר על דרכו של הרב צבי יהודה קוק שסירב לשמוע צד אחד, "אין לקבל תלונות כלליות. אין לקבל שמועות סתמיות של ביקורת ללא עובדות שאפשר לבדוק אותם. מי שמאמין לשמועות וללשון הרע גם אם הדברים נאמרים ע"י אנשים נאמנים ואותם האנשים שבאו לרב צבי יהודה היו אנשים נאמנים לכאורה. ומי שמאמין ללשון הרע ולא בדק את אמיתותו עובר באיסור תורה חמור ועליו לשוב בתשובה ולפייס את מי שמדובר עליו".

הרב הזכיר בדרשה את האיסור בקריאת עיתונים חילוניים, "לפני שנים רצה בעל המכולת להכניס עיתונים לחנות- עיתון שיש בו דברי איסור. אני אסרתי להכניס את העיתון. אמרתי אין הבדל בין מאכלות אסורות ובין עיתונים אסורים. אותו דבר אפשר לומר על אתרים שיש בהם תערובת של דברים אסורים, לשון הרע והוצאת שם רע, יחד עם דברים המותרים כמו גמחי"ם וכדומה".

הרב מלמד הדגיש בדבריו את החשיבות שבאחדות עם ישראל, "הדבר שהשטן מפחד ממנו ביותר הוא האחדות בעם ישראל. השטן יודע שאם עם ישראל יהיה מאוחד  תבוא הגאולה. ועל כן הוא עושה הכל כדי לסכסך וכמובן לשם שמים, והוא מפתה את הבריות להיות קיצוניים בצדיקות ולבקר כל מי שאינו כזה, וכך הוא מסכסך. ועלינו לעשות כל מאמץ להתגבר על מעשה השטן ולהתאחד ביחד.

דיברתי עם תלמיד חכם מקובל צדיק שיש לו כוחות רוחניים מיוחדים. סיפרתי לו שאני שואף לעבוד על אחדות של כל הציבור הדתי והחרדי. והוא אמר לי זה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות ואני מוכן להצטרף לזה במסירות גדולה. אחר הרהור נוסף הוא אומר לי אבל זה מסוכן מאוד זו מלחמה חזיתית בסט"א והסכנה ממש גדולה. רבותי אם כולנו ביחד נעבוד על זה ראשית בתוכינו ומתוך כך בכל הציבור ונעשה את זה בכוחות משותפים, נהיה יותר בטוחים ביכולת להתגבר על העיכובים".

בסוף דבריו הודיע הרב על בקשתו להתרכז בעבודתו כראש ישיבת בית אל ולהיפרד מרבנות הישוב בשל הגיעו לגיל גימלאות, "זכיתי בעזי"ת להיות בין ראשוני הישוב. וזה לי כשלושים וחמש שנים שאני עומד לפני הציבור היקר בכל שנה בשבת שובה.אני רוצה להודות לכם מעומק הלב על היחס הטוב שאני מקבל מכם, הרבה יותר ממה שמגיע לי, לפי דעתי. כמה פעמים בשנים האחרונות באתי בדברים עם המועצה הדתית והמועצה המקומית על האפשרות שאני אשתחרר מתפקיד הרבנות של השכונה ואתרכז בעבודת הישיבה.

אך נאמר לי כי משרד הדתות לא מאשר רבנים חדשים וישאר חלל ריק. ב"ה משרד הדתות נמצא כעת בידיים טובות והסתלקה המניעה. לפני כשנה הסתיימה עבודתי באופן רשמי מבחינת המועצה הדתית וסיימתי את תפקידי. המשכתי בכל זאת עד עתה וכעת אני מודיע לפניכם כי הגיע הזמן לבחור רב לשכונה! ואני בע"ה אתרכז בעבודת הישיבה וענפיה. מובן הדבר שככל שאתבקש וגם אוכל, אשתדל להענות לפי כוחי, לתת שיעורים או לענות על שאלות – ואעשה זאת בשמחה", אמר הרב.

"אני חוזר ומודה על האמון שנתתם בי ומבקש את סליחתכם אם חו"ח מישהו נפגע ממני בין בקום עשה ובין בשב ואל תעשה, כלומר שלא התיחסתי כראוי ושלא מלאתי את צפיתו ממני. אנא תדונו אותי לכף זכות וכשם שתדונו אותי לכף זכות כך הקב"ה ידון אתכם לכף זכות. לא פעם אני שומע דברים שאומרים בשמי שלא אמרתי אותם. ולא עוד אלא שדעתי שונה והפוכה לגמרי ממה שנאמר בשמי. תצרפו גם את הידיעה הזו על מנת לדון אותי לכף זכות".