שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד יוני קמפינסקי

בחודש אוגוסט נמדד בפעילות התקציבית של הממשלה גירעון בסך של כ 2.5 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 4.5 מיליארד ש"ח באוגוסט אשתקד, כך עולה מנתוני האוצר.

במהלך החודשים ינואר עד אוגוסט הסתכם הגירעון הממשלתי בסך 12.9 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 17.6 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בפעילות התקציבית למימון היה בחודש אוגוסט  גירעון של כ 2.2 מיליארד שקלים.

מגמת הקיטון בגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים נמשכה גם באוגוסט: עד חודש אוגוסט הסתכם הגירעון המצטבר ב 34.3 מיליארד שקלים שהם כ 3.3% מהתוצר בהגדרות המדידה החדשות של הלמ"ס.

הגירעון בשנת 2012 עמד על 3.9% מהתמ"ג (לעומת 4.2% בשיטת המדידה הישנה), בחודשים ינואר ופברואר 2013 עלה הגירעון המצטבר, אך מאז חודש מרס הגירעון המצטבר הולך וקטן בהתמדה.

נציין כי הירידה בגירעון השוטף בחודש אוגוסט מקורה בירידה עונתית בהוצאות הממשלה, כמו גם בהשפעת אישור תקציב המדינה והקיצוצים התקציביים שנגזרו מכך.

מלשכת שר האוצר נמסר בתגובה לנתוני הירידה במדידת הגרעון, כי "המשמעת התקציבית מתחילה לתת אותותיה. נמשיך לנהוג באחריות. במשרד האוצר בוחנים את המשמעויות של השינוי בשיטת המדידה של התוצר ע"י הלמ"ס ואת השלכותיה".

שר האוצר, יאיר לפיד,  אמר כי הוא מברך על המגמה המסתמנת של צמצום הגרעון וטיפול בירושה הקשה שקיבל, והוסיף כי "יש להמשיך במדיניות של משמעת תקציבית על מנת שלא לחזור למצב הגרעוני הקשה שבו נמצא תקציב המדינה עם כניסתו לתפקיד".

השר הוסיף, כי הוא וצמרת משרדו עוקבים בקפדנות וברציפות אחר הנתונים וכי בחודשים הקרובים תתקיים הערכת מצב לגבי נתוני התקציב.