'המפכ"ל התיר תפילה בהר ויש ליישם זאת'

ארגוני המקדש דורשים ממשטרת ירושלים להתאים את הנחיותיה לקביעתו של המפכ"ל ולפיה כל יהודי החפץ להתפלל בהר הבית יכול לעשות זאת.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ה' בתשרי תשע"ד

לא יסע לבד. דנינו
לא יסע לבד. דנינו
פלאש 90

בעקבות הצהרתו המפתיעה בסוף השבוע של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, בדבר היתר התפילה של יהודים בהר הבית, פנה יו"ר מטה ארגוני המקדש, עורך הדין אביעד ויסולי, אל מפקד מחוז ירושלים, ניצב יוסי פריינטי, במכתב בקשה להעביר בהקדם את ההנחיה החדשה של המפכ"ל לשוטרים בשטח. "אם אינכם מסוגלים, העבירו את האבטחה בהר הבית לידיים אחרות", כותב ויסולי ומבקש גם להאריך את שעות התפילה המצומצמות שניתנות ליהודים.

נזכיר כי בראיון ל'ישראל היום' קבע המפכ"ל כי אין בסיס לתלונות על מניעה בחוק לתפילת יהודים בהר הבית וכל יהודי החפץ בכך יכול להתפלל במתחם ההר ובלבד שישמור על הכללים וההנחיות הקבועות בחוק. דנינו צוטט כאומר "כל יהודי שרוצה להתפלל על הר הבית יכול להתפלל על הר הבית. אבל - בשעות ובזמנים שנקבעו".

במכתבו למפקד מחוז ירושלים כותב עורך הדין אביעד ויסולי, "מדברי המפכ"ל, שהוא מפקדך, עולה כי כל שוטרי משטרת ישראל הנוגעים בדבר  מחויבים לאפשר ל"כל יהודי שרוצה להתפלל על הר הבית יכול להתפלל על הר הבית". כמו כן, שוטריך אינם רשאים להפלות בין הדתות, הזרמים והגופים השונים בהר הבית כפי ששוטריך נוהגים להפלות לרעה יהודים בהר הבית עד היום".

"הינך מתבקש להוריד את ההוראות המתאימות לכל פקודיך במרחב דוד, במג"ב ובימ"ק לבצע את הוראות המפכ"ל כמפורט לעיל ולאפשר ל"כל יהודי שרוצה להתפלל על הר הבית יכול להתפלל על הר הבית". כותב ויסולי.

במכתבו מוסיף ויסולי וכותב כי "במידה ומשטרת ירושלים איננה מסוגלת לבצע את הוראות המפכ"ל בהר הבית בכל הנוגע לתפילות יהודים, אנו מציעים שתפנה למפקדך בבקשה להעביר את האחריות על הסדר הציבורי בהר הבית לגוף בטחוני אחר (צה"ל, חברת אבטחה, יחידה ארצית, יחידה מיוחדת וכיו"ב)".

ויסולי מבהיר כי "הוראות המפכ"ל בנוגע לתפילת יהודים מחייבות ומחויבות על פי החוק. אנו ננחה את אנשינו כי הם רשאים להתפלל, בהתאם לדברי המפכ"ל, בשעות ובזמנים שנקבעו לביקורים בהר הבית.  אנו מבקשים לזמן פגישה עמך על מנת לדון בהרחבת שעות התפילה ליהודים בהר הבית על מנת ליישם את עיקרון השוויון לבני כל הדתות".