מסתננים מדרום סודן. למצולמים אין קשר לידיעה
מסתננים מדרום סודן. למצולמים אין קשר לידיעהפלאש 90

במסגרת דיון שהתקיים היום בבית המשפט העליון בנוגע לחוקיות נוהל טיפול במסתננים המעורבים בפליליים הודיעה במפתיע השופטת עדנה ארבל כי בימים הקרובים יינתן פסק דין בנוגע לעתירה נגד החוק למניעת הסתננות.

בנוסף אמרה השופטת ארבל כי להחלטות של בג"ץ יהיו השפעות על כל התיקים התלויים ועומדים בנוגע לחוקיות נוהל מעורבות מסתננים  בפליליים.

נוהל מעורבות בפלילים אושר ע"י היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתו נקבע כל מסתנן המעורב בפלילים יורחק ממרכזי הערים למתקני השהייה.

תיקון מס' 3 לחוק למניעת הסתננות עבר בכנסת בינואר 2012  וביוני 2012 החלה הממשלה ביישומו. באוקטובר 2012 הגישו מספר ארגונים לא ממשלתיים עתירה נגד החוק. בג"ץ  דן בחוקיות החוק ביוני 2013  והיום הודיעה שופטת בית המשפט העליון כי בג"ץ יפסוק בעניין החוק בימים הקרובים.  

יונתן יעקובוביץ’, ראש תחום הסברה במרכז למדיניות הגירה ישראלית, אמר היום "אנו מקווים כי בית המשפט העליון מכיר  בחשיבות החוק לעתידה של מדינת ישראל וביכולתה של הממשלה לטפל בסוגיית המסתננים. החוק הוכח כיעיל ביותר בעצירת זרם ההסתננות תוך זמן קצר  לפני השלמת בניית גדר הגבול בדרום. במידה והחוק יבוטל מדינת ישראל תישאר ללא יכולת להגן על ריבונותה ולהשיב בחזרה את המסתננים למולדתם או למדינות צד ג'".