כפרות
כפרות פלאש 90

ברבנות הראשית לישראל מבקשים להזכיר כי גם בקיום מנהג הכפרות עם תרנגולים, יש להקפיד על איסור צער בעלי חיים.

בעדכון הכשרות נכתב, "הננו פונים לכל המבצעים את מנהג "פדיון הכפרות" לפני יום הכיפורים על ידי תרנגולים, להקפיד על כך שבכל שלבי השינוע והאחזקה של העופות טרם שחיטתם על ידי שוחט מוסמך, שלא לגרום צער מיותר ולעתים אף - חבלה העלולה להטריף את העופות".

ברבנות ציינו כי יש להחזיק את העופות במקום מוצל ומאוורר הכולל מזון ומים, במתקן שלא יגרום לחבלה מחמת צפיפות מוגזמת או חוסר יציבות וכדומה, "מניעת סבל מיותר מהעופות היא מעשה מתבקש ובסיסי בבחינת 'ורחמיו על כל מעשיו'".

"בהזדמנות זו נדגיש כי המבקשים לאכול את העופות שנשחטו במסגרת פדיון הכפרות חייבים להקפיד כי השחיטה בוצעה בידי שוחט מוסמך ומיומן,המשתמש בסכינים בדוקות כדין, וכי לאחר השחיטה בוצעה בדיקת העוף לפי ההלכה"

נושא נוסף אותו ביקשו ברבנות להבהיר הוא איסור שעטנז בבגדים, "לאחרונה תועדו חליפות הנושאות תווית 'ללא שעטנז', שאינן חתומות על ידי בודק שהוסמך לכך על ידי הרבנות הראשית לישראל. בבדיקה שנערכה התברר שהיבואן של אותן חליפות, חברת "א.ג אסף", טוען כי הוא שולח מספר חליפות לבדיקה באופן מדגמי במעבדה העירונית לבדיקת שעטנז בבני ברק, ואף כי כל החלקים שמהם מיוצרות החליפות נבדקים באופן כוללני טרם הייצור במעבדה זו". בעקבות בדיקה חלקית זו, הרשה לעצמו היבואן להצמיד לחליפות תווית "ללא שעטנז", על דעת עצמו וללא כל פיקוח.

ברבנות מבהירים כי בבדיקה מול המעבדה העירונית לשעטנז בבני ברק, התברר כי החברה אכן נוהגת לשלוח חליפות לבדיקה מדי פעם, אולם המעבדה בשום אופן אינה לוקחת אחריות על כלל הסחורה של יבואן זה, וביקשה להדגיש כי רק חליפות הנושאות את שם המעבדה, מעידות כי החליפה נבדקה ונמצאת באחריותה, "לאור הפרשה, מצאנו לנכון להזהיר את הציבור על מנת לחדד את ההבחנה בין התוויות השונות לעניין שעטנז, כדי למנוע מכשלה. בחליפות שאינן נושאות תווית כלל אין להסתמך על דברי המוכרנים הנאמרים בעל פה, וראוי לשלוח את החליפה לבדיקה במעבדה מוכרת על מנת להימנע ממכשול אפשרי".

לעדכון הכשרות המלא לחצו כאן