מתקשים למצוא עבודה. איסלוטרציה
מתקשים למצוא עבודה. איסלוטרציה צילום: פלאש 90

אלפי אנשים השתתפו אמש (רביעי) בכנס חיזוק במודיעין עילית שכוון נגד פגעי הטכנולוגיה והאינטרנט הלאמסונן.


שיא האירוע נרשם עם כניסתו הנרגשת של מנהיג הפלג הליטאי הרב שטיינמן לאולםהכנסים.

את מסכת הנאומים פתח הרב שלמה זלמןאולמן אב"ד בד"ץ מודיעין עילית, שאמר כי "זה לעומת זה עשה אלוקים,ולמרות שמאז בריאת העולם לא קם נסיון שכזה בדמות פגעי הטכנולוגיה המכלים כל חלקהטובה, מאידך גיסא, ה' יתברך מערה עלינו רוח טהרה ממרום שנוכל להתגבר על נסיוןקשה זה. ועתה, 48 שעות לפני יום הדין הגדול והנורא שומה על כל אחד להת חזק ולהוציאהנגף מביתו".

הרב יצחק בן שושן רב הקהילה הספרדיתבגבעה הצפונית במודיעין עילית, השמיע דברים נוקבים בגודל החובה המוטלת על כל אחדלפקוח עין על צאצאיו ובני ביתו "לבל יעבור בם מקרה רעה, כי פגעי הטכנולוגיה הם שורשלכל מרעין בישין, והמלחמה נגד פגיעתם הרעה היא הערובה להצלת הדורות".

ואילו הרב מנחם ארנסטר, ראש ישיבתויז'ניץ, הקריא את מכתב קדשו של גיס האדמו"ר מויז'ניץ שהאציל מברכותיו על באיהמעמד ועל כל מי "שיקבל עליו לשמור את נפשו ונפש צאצאיו שיזכה לכל מילי דמיטב ולצאת זכאי ביוםהדין".