דאגה בחקלאות
דאגה בחקלאותפלאש 90

ישראל והרשות הפלשתינאית יחדשו את שיתוף הפעולה החקלאי. בפגישה שהתקיימה בין מנכ"ל משרד החקלאות הפלשתינאי, עבדאללה לחלוח, לעמיתו הישראלי, רמי כהן, הוחלט גם על הקמת מרכז אזורי לשיתוף פעולה חקלאי-כלכלי.

ההחלטות התקבלו בפגישה שנערכה לפני ימים אחדים בין משרדי החקלאות הישראלי והפלשתיני בהובלת מנכ"לי שני המשרדים. הישיבה נערכה במטרה לחדש את היחסים ואת שיתוף הפעולה בין שני הצדדים בענפי החקלאות השונים, מתוך רצון לשפר את איכות המזון של הציבור הפלשתינאי, ומתוך ההכרה כי מחלות ומזיקים אינם יודעים גבולות, ושיפור החקלאות בצד הפלשתינאי יוביל בהכרח לשיפור בצד הישראלי.

בתום הישיבה סוכם להפעיל מחדש את כלל הוועדות החקלאיות המשותפות לישראל ולרשות הפלשתינאית אשר פעילות חלקן הוקפאה בעקבות האינתיפאדה לפני 13 שנים. ביניהן ועדת הגנת הצומח, ועדת השיווק וההדרכה והוועדה הווטרינרית. כמו כן, סוכם לחדש את הסדנאות וההדרכות לחקלאים הפלשתינאיים על ידי אנשי משרד החקלאות הישראלי, לסייע בהעברת תוצרת חקלאית לארץ, לסייע בשדרוג השירותים הווטרינריים ברשות ולקדם את הייצוא החקלאי הפלשתינאי.

עד היום ישראל העניקה סיוע רחב לרשות בתחום החקלאות וקידמה מספר פרויקטים משותפים. מבין הפרויקטים שקודמו בעבר, טיפול בנגעים ומזיקים בפירות וירקות, סיוע בהתמודדות עם מחלות בענפי החי והצומח ועוד. בנוסף, נערכו בעבר סדנאות לימוד למדריכים הפלשתינאיים בחקלאות בתחומי ייצור מוצרי מזון מן החי, פיקוח ווטרינרי על בתי מטבחיים ומפעלי מוצרי מזון, גידולי ייצוא ירקות וטיפול ביער בוגר.

שר החקלאות, יאיר שמיר, בירך על הידוק התיאומים מול הרשות הפלשתינאית בתחום החקלאות, וציין כי "תושבי ישראל והרש״פ יצאו נשכרים מהידוק הקשרים הכלכליים, ואין ספק כי שיתוף הפעולה החקלאי יסייע להפיג את המתחים האזוריים, ביוצרו מנגנון כלכלי לתועלת שני הצדדים".