החלקה הצבאית בהר הרצל
החלקה הצבאית בהר הרצל צילום: פלאש 90

ארגון הרבנים "בית הלל" פירסם היום פסק הלכה נרחב בו התייחס הארגון לסוגיות שונות הנוגעות ליחס ההלכה והיהדות אל מי שאינם יהודים. במוקד הפסק עמדה שאלה קבורת חיילים שאינם יהודים לצד חיילים יהודים ונושא השכרת דירות למי שאינם יהודים.

ביחס לסוגיית קבורת חיילים קבעו רבני "בית הלל" כי ניתן לקבור חייל שאינו יהודי בבית קברות צבאי לצד חבריו היהודים. בפסק ההלכה הדגישו הרבנים כי "פשוט הדבר שלא ניתן להגדיר כ'רשע' חייל לא-יהודי שנלחם ומסר את נפשו למען עם ישראל. הפרדה בין חיילים לאחר מותם ע"פ דתם, עשויה לפגוע בחוסן הלוחמים ובאחדותם. על כן יש מקום להתיר לקבור חיילים לא יהודים שמסרו נפשם למען עם ישראל לצד חבריהם היהודים בבית הקברות הצבאי".

רבני "בית הלל" פסקו, בנוסף, כי מותר להעסיק אדם שאינו יהודי או לקנות מאדם שאינו יהודי בתנאי שהדבר נעשה על פי חוקי המדינה, ואינו פוגע בביטחונה. הרבנים ציינו בהחלטתם כי "חובת המדינה לדאוג שאזרחיה הלא-יהודים יוכלו להתפרנס ולחיות בכבוד". 

עוד התייחסו רבני "בית הלל" גם לסוגיית השכרת דירות למי שאינם יהודים וקבעו כי "יש להתיר השכרת בתים", זאת "בתנאי שהשוכר לא יכניס עבודה זרה לתוך הבית המושכר".

יו"ר "בית הלל", הרב מאיר נהוראי, אומר כי "בשדה הקרב כל החיילים שווים ויש לטפל בכל פצוע ללא הבדל בין חייל יהודי לחייל שאינו יהודי. כך גם בקבורה אנו מדגישים שכל המבקש להתמסר ולמסור את נפשו למען עם ישראל ראוי לאפשר לו להיקבר בבית קברות יהודי. כך אנו מעצימים את המורל הנדרש בעת הקרב,  וגם נוהגים בכל חייל לרבות שאינו יהודי בצורה מוסרית ומכובדת"...."לגבי השכרת או מכירת בתים לדיירים שאינם יהודים, אין הכרח הלכתי ליצירת אפליה ויש להיזהר ולא להפריז בשימוש בשפה ההלכתית. שימוש בהלכה שלא במקומה לקידום אג'נדה פוליטית מימין או משמאל, מזיק לפסיקת ההלכה ולעולם התורה".