השופט משה דרורי
השופט משה דרוריאתר בתי המשפט

בית משפט המחוזי בירושלים קבע כי מדיניות המשטרה  בעיר העתיקה איננה חוקית.

ההחלטה ניתנה במסגרת ערר שבית המשפט קיבל כנגד תנאי הרחקה של צעירה יהודיה בת 16 וחצי שנחשדה בכך שדפקה על פח של מכונית וירקה לעבר ערבי בעיר העתיקה בירושלים.

הצעירה, הנוהגת לערוך סיבובי שערים סביב הר הבית, נעצרה והובאה לתחנת הקישלה בעיר העתיקה, שם הציע לה קצין לחתום על הרחקה ל 15 יום מהעיר העתיקה.

הצעירה הכחישה את המיוחס לה וסירבה לחתום על תנאי הרחקה ונכלאה. כשעה לאחר מכן, בשעה תשע בערב, פנה עו"ד איתמר בן גביר שנשכר מטעם עמותת חננו לבית משפט השלום בירושלים וביקש לקיים בדחיפות את הדיון בעניינה. השופט התורן ביקש את תגובת המשטרה ונטען כי לצעירה יש "עבר פלילי". השופט החליט לקיים את הדיון רק בשעת בוקר ולהותיר אותה עצורה במשך כל שעות הלילה.

בעת הדיון אישר חוקר המשטרה כי המידע שנמסר לשופט בדבר "עבר פלילי"  של הצעירה היה מוטעה, עוד הסתבר כי בעת כליאתה במגרש הרוסים ביקשה שוטרת מהצעירה להתפשט ולערוך עליה חיפוש בעירום. השוטרת אף איימה כי אם הצעירה תסרב לחיפוש היא תשתמש בשוקר חשמלי. למרות כל זאת, קבע שופט השלום ירון מנטקביץ כי תנאי השחרור שביקשה המשטרה להשית על הצעירה סבירים והורה כי הצעירה תורחק מהעיר העתיקה בירושלים אלא אם כן תלווה בידי מבוגר שיגיע לחתום עליה ערבות.

עו"ד בן גביר ועמותת חננו הגישו כתב ערר מטעם הצעירה לבית המשפטי המחוזי. בדיון  בבית המשפט המחוזי, הודה חוקר המשטרה כי המדיניות בעיר העתיקה שונה מהמדיניות הנוקטת בשאר חלקי הארץ אך טען כי מדובר באזור נפיץ ולכן המדיניות יותר מחמירה.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט משה דרורי, קבע כי הוא מקבל את כל הטענות של עו"ד בן גביר. בהחלטתו קבע דרורי כי היה על שופט השלום לקיים דיון עוד באותו ערב, בפרט כאשר מדובר בזכויות יסוד בכלל ושל קטינה בפרט.

השופט המחוזי הוסיף כי לעניין הצהרת קצין המשטרה כי לעוררת עבר פלילי הוא מקבל את גרסת המשטרה כי מדובר בתקלה, אך מבקש כי מפקד משטרת ירושלים יקבל את ההחלטה לעיונו כדי שירענן את חשיבות מסירת הדיווח המדוייק לבית המשפט ביחס לעבר פלילי של אזרח. "אין מדובר בעניין שהוא פעוט ערך, שכן ההבדלה בין אזרח שומר חוק, לבין בעל עבר פלילי היא חשובה. סיווג אדם כבעל עבר פלילי כאשר אינו כזה מהווה פגיעה בשמו הטוב  גם אם מדובר בקטינה שלא הגיעה לגיל 17", קבע השופט.

עוד נקבע בהחלטה כי גם לדרישה לחיפוש בערום לא היה מקום, היות ולא ניתן אפילו הסבר ראשוני, לקשר בין טענת אותו אזרח כי בחורה ירקה על מכוניתו, לבין הצורך להפשיט אותה בעת כניסתה לכלא בסטאטוס של עצורה.

גם בנושא המרכזי של הערר קבע השופט דרורי כי הצדק עם עו"ד בן גביר. השופט קבע כי על המשטרה היה לפעול על פי פסיקה בעניין חשיבות חופש התנועה של האזרחים ואמר: "שמחתי לשמוע כי משטרת ירושלים מכירה פסיקה זו וסבורה כי היא מנחה אותה, אולם לטענת המשטרה דברים אלה נכונים בכל אתר ואתר ברחבי הבירה, לרבות זכות ההפגנה בשייח ג'ארח, אך זכויות אלה נעצרות כאשר מדובר בחומות העיר העתיקה"

השופט קבע כי: "למיטב זכרוני, כאשר נחקק בשנת 1967 סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט שהחיל את החוק הישראלי במזרח ירושלים, לא נקבעה כל הבדלה בין החלקים השונים של מזרח העיר, גם כאשר הכנסת כרשות מכוננת חוקקה את חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, אין הבדל, בין מערב העיר ומזרחה, ובתוך מזרח העיר, בין העיר העתיקה לבין מה שמחוצה לה".

השופט דרורי הוסיף כי "לא למותר לציין כי כאשר ערגו יהודים במשך אלפי שנים ואמרו בשנה הבאה לירושלים הבנויה, התכוונו כולם לשטח שבין החומות, ולא לשטחים האחרים שכן כידוע הבניה הראשונה מחוץ לחומות החלה רק לפני קצת יותר ממאה שנה". השופט קבע כי על המשטרה חלה החובה לדאוג לזכויות האדם כולל זכות הגישה וחופש התנועה גם באזור העיר העתיקה שהוא לפי דברי המשטרה נפיץ: "מכאן שמדיניות המשטרה אם היא אכן כזו אינה מתיישבת עם הדין במדינת ישראל".

השופט קיבל את הערר והורה לשחרר את הקטינה  ללא כל תנאי  וכאמור הורה לשלוח עותק מהפרוטוקול למפקד משטרת מחוז ירושלים.

עו"ד איתמר בן גביר שכאמור נשכר מטעם חננו אמר כי: "אם הצעירה לא הייתה מתעקשת, לא היינו מגיעים לרגע שבו נציג המשטרה מודה בצורה מפורשת כי משטרת ירושלים מנהלת מדיניות מפלה, פוליטית, ולא  מתחשבת בזכויות אדם של יהודים בעיר העתיקה, אנחנו הרבה שנים טוענים לכך, אבל פעם ראשונה שנציג רשמי של מדינת ישראל מודה בנתון החמור הזה. טוב עשה בית המשפט המחוזי בירושלים כאשר קבע שמדובר במדיניות לא חוקית, ואף קבע קביעות עקרוניות נוספות לטובת זכויות האדם בפרט של נערה בת פחות מ 17.אכן,  כפי שקבע בית המשפט זכויות האדם לא נעצרות בחומות העיר  העתיקה, ואני מקווה שראש הממשלה ומפכ"ל המשטרה יפנימו את הערות בית המשפט וישנו את המדיניות הקלוקלת של המשטרה.

גורמים משפטיים הוסיפו כי השופט דרורי הורה בעבר לאפשר לאנשי השמאל לקיים הפגנות מול שמעון הצדיק בירושלים וקבע בהחלטה עקרונית כי לא היה מקום להרחיק את פעילי השמאל וזאת בשם חופש התנועה וזכות ההפגנה. לדברי אותם גורמים, השופט דרורי, באולמו מציג מדיניות עקבית של שמירה על זכויוות האדם והפרט. לדבריהם: "סגן הנשיא דרורי הוא משפטן שהיה ראוי לכהן בבית המשפט העליון אך עשו לו "סיכול ממוקד" כיוון שאינו "עבד" של המערכת ולא "יס מן" שמקבל את דברי המשטרה והפרקליטות ככתבם וכלשונם וגם בשל העובדה שהוא מרבה לשלב את המשפט העברי בפסיקותיו".