הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמן יוני קמפינסקי

בראיון ליומן ערוץ 7 מבקר ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, את פרסום פסיקתם של רבני 'בית הלל' אודות ההיתר לקבורת חללי צה"ל שאינם יהודים לצד חללים יהודים.

הרב דרוקמן מדגיש כבר בפתח הדברים שאינו מתייחס לעצם הפסיקה אלא לפרסומה בתקשורת. לדבריו כל פסק הנוגע להלכות צבא חייב לעבור דרך הרבנות הצבאית ולא דרך כל גורם אחר המחליש בעצם פרסומו את מעמדה של הרבנות הצבאית.

"אני מבקש לומר דבר עקרוני והוא החשוב מבלי להתייחס לפסיקה הספציפית שוודאי יש מקום להתייחס אליה. כל פסיקה הלכתית שקשורה לצה"ל על ידי כל גוף מחוץ לרבנות הצבאית היא פגיעה קשה ברבנות הצבאית ופגיעה בכל ענייני הדת בצה"ל", אומר הרב דרוקמן הממליץ לכל מי שמחזיק בהמלצות ראויות בעיניו עבור צה"ל להעביר אותן אך ורק דרך הרבנות הצבאית בלבד "ולא לפרסם אותן בציבור, דבר שמביא רק נזק ולא שום תועלת".

"לא יתכן שכל גוף יפרסם את דעתו בעניינים הנוגעים לצבא שלא דרך הרבנות הצבאית. כך כל מערכת הדת נהרסת", מתריע הרב דרוקמן ממציאות בה כאשר תקבע הרבנות הצבאית ותפסוק ייאמר לה שיש רבנים הפוסקים אחרת וממילא מעמדה ההלכתי מתערער.

בדבריו מדגיש הרב דרוקמן כי בבית המדרש נכון לדון בכל עניין ועניין, "אבל לפרסם ציבורית פסק הלכה בענייני צה"ל – רק דרך הרבנות הצבאית". הרב דרוקמן ממליץ לכל מי שמשוכנע שבידו עמדה הלכתית או מקורות הלכתיים היכולים לסייע לרבנות הצבאית ליצור קשר ישיר עם הרב הצבאי הראשי ולהציג בפניו את הנתונים "אבל לא יתכן לפרסם את הדברים באמצעי התקשורת. יהיו הדברים פופולאריים ככל שיהיו", אומר הרב דרוקמן המוסיף ומבהיר כי הוא "יוצא מתוך הנחה שהכול נעשה לשם שמים. איני בוחן כליות ולב, אבל חייבת להיות אחריות ציבורית וכלל ישראלית ומחשבה מראש מה ניתן לפרסם ומה מן הראוי שלא לפרסם מבלי שבאים בדברים עם הרבנות הראשית לצה"ל".