סוריה
סוריה רויטרס

ארגון חכמי הדת של סוריה פועלים לאחד את כל הקבוצות האסלאמיות הלוחמות במסגרת אחת שתיקרא "צבא מוחמד".

על פי התכנית הקמת "צבא מוחמד, תחת הנהגה צבאית חדשה ומאוחדת, תוצא אל הפועל במהלך מספטמבר עד ינואר 2014.

היעד העיקרי העומד מאחורי הקמת המסגרת החדשה היא להביא לשיפור המאמץ המלחמתי נגד משטר אסד באמצעות הכפפת 100 לוחמים (ובשלב שני 250 אלף לוחמים) תחת פיקוד אחד והתייעלות בייצור אמצעי הלחימה והתחמושת.   

אתר האינטרנט "זמאן אל-ווסל" מדווח, כי מדובר בתכנית רצינית ולא רק ברעיונות לבחינה, וכי בקרוב אחד מארגוני האופוזיציה הגדולים יודיע על פרישה מ"הקואליציה הלאומית" כדי להקים את "צבא מוחמד".