'הגן הלאומי יחסום בניה לא חוקית? טוב מאוד'

ב'הארץ' מוטרדים מהכרזת הגן הלאומי שימנע התרחבות שכונות ערביות בבירה. סגן ראש העיר: רבות מהדעות ב'הארץ' הזויות וקיצוניות.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ו בתשרי תשע"ד

דוד הדרי
דוד הדרי
דובר סגן ראש העיר

סגן ראש עיריית ירושלים, דוד הדרי, מתייחס ביומן ערוץ 7 לגילוי ב'הארץ' ולפיו ההכרזה על הגן הלאומי בין עיסאוויה לא-טור לא נועדה אלא למנוע את התרחבותן של השכונות הערביות הללו.

ב'הארץ' נטען כי האזור שהוכרז כגן לאומי אינו גן ואינו נראה כגן אלא מהווה שטח של קוצים וסלעים, שטח בלתי מפותח שאין כל עילה של ממש להפכו לגן לאומי.

בראשית דבריו מציין הדרי כי הוא "לא אחראי לדעות הפוליטיות של 'הארץ', דעות שברובן הן הזויות וקיצוניות", אך עם זאת יש להבין כי גנים לאומיים רבים אינם בהכרח מפותחים ופורחים אלא בחלקם נדרשת עוד עבודת פיתוח על מנת להופכו לכזה.

"זה יהיה גן לאומי לרווחתם של תושבי ירושלים ואזרחי ישראל כולם", אומר הדרי ומוסיף כי הגן שכעת אמנם נראה כאתר מסולע וחשוף יפותח בעתיד וכמקובל ממשלת ישראל הכריזה עליו כגן לאומי גם אם הדבר מפריע לבעלי עמדות הרוצים לראות בחלוקתה של ירושלים. "לא צריך לא להילחץ ולא להיבהל. נמשיך לפתח את ירושלים ונקים גנים ומוסדות ציבור במזרח ובמערב ירושלים. עבורנו המונחים הללו לא קיימים אלא בעינינו קיימת עיר אחת בלבד".

עם זאת גם הדרי אינו נרתע מלראות בתכנית הגן הלאומי כזו שתוביל להגברת אכיפת החוק בבירה. "אני בוודאי שמח שיש פה יתרון עקיף שעוזר לנושא אכיפת חוק התכנון והבניה ומונע בנייה בלתי חוקית".