כלל קופות החולים סיימו את שנת 2012 בגרעון של 861 מיליוני ₪ לעומת גרעון של 1,259 מיליוני ₪ בשנת 2011.

בדו"ח שפרסם היום (שלישי) משרד הבריאות צויין כי הירידה בגירעון מוסברת בקבלת כספי התמיכה בגין השנים 2011-2012 בשנת 2012, זאת בעקבות העיכוב בחתימה על הסכמי הייצוב לשנים 2011-2013, אשר נחתמו רק בדצמבר 2012.

עוד נכתב כי לשם השוואה המשקפת בצורה נאותה יותר את גרעון קופות החולים, בנטרול כפל התמיכות כאמור והכנסות והפסדים חד פעמיים, הסתכם גרעון קופות החולים בשנת 2012 לכ- 1.97 מיליארד ₪ לעומת 1.36 מיליארד ₪ בשנת 2011.

שרת הבריאות יעל גרמן אמרה לקראת פרסום הדו"ח כי " יש לשבת עם האוצר כדי למצוא דרך לגשר על פערי המדדים ולתקצב באופן ריאלי את קופות החולים"

גרעון שירותי בריאות כללית ללא תמיכות גדל בשיעור הגבוה ביותר והסתכם בכ- 1,186 מיליוני ₪ בשנת 2012 לעומת 578 מיליוני ₪ בשנת 2011.

קופת חולים מאוחדת הינה הקופה היחידה בה ללא תמיכות ירד היקף הגרעון בשנת 2012 לכ- 164 מיליוני ₪ לעומת 282 מיליוני ₪ בשנת 2011. 

במכבי שירותי בריאות ולאומית שירותי בריאות הסתכם הגרעון ללא תמיכות בשנת 2012 לכ- 375 ו- 240 מיליוני ₪ לעומת 337 ו- 158 מיליוני ₪ בשנת 2011.

בתוספת תמיכות והכנסות והפסדים חד פעמיים, מכבי שירותי בריאות וקופת חולים מאוחדת סיימו את שנת 2012 בגירעון שהסתכם בכ-154 מיליון ₪ ובכ-163 מיליון ₪, בהתאמה. לעומת גירעונות של 322 ו- 277 מיליוני ₪ בהתאמה בשנת 2011.

גירעונה של שירותי בריאות כללית לשנת 2012 הסתכם בכ-427 מיליון ₪ (כולל גירעון בתי חולים) לעומת גירעון של כ-510 מיליון ₪ בשנת 2011.

גירעון לאומית שירותי בריאות עמד על 117 מיליון ₪ לעומת גירעון של כ-150 מיליון ₪ בשנת 2011.

ממשרד הבריאות נמסר כי על פי נתוני קופות החולים, בשנת 2013 הגירעונות צפויים להעמיק.