הרב יונה גודמן: הכן משפחתך לחורף...

בתקופת "אחרי החגים" יש להיזהר משקיעה בשגרה לא ראויה ביחס לאתגרי חינוך ילדינו. הרב גודמן מציע להורים לשבת ולחשוב ביחס לכל ילד.

הרב יונה גודמן , כ"ח בתשרי תשע"ד

הרב יונה גודמן טוען כי בתקופת "אחרי החגים" יש להיזהר משקיעה בשגרה לא ראויה בכל הקשור לאתגרי חינוך ילדינו. לדבריו, כמה גורמים חוברים יחד כדי לחייב התמודדות הורית מחודשת בזירה המשפחתית. 

ראשית, בימי החגים הנורמות המשפחתיות הופרו. היו ימי חופש רבים שהביאו בכנפיהם וויתור על כללי התנהלות משפחתיים. במקביל, כל ילד "עלה כיתה", גדל בשנה וחש כי חלק מהגבולות המשפחתיים שהוצבו בפניו בעבר "מתאימים לקטנים" ולא לו.

לדעת הרב יונה, כדי להפוך את השאיפות הרוחניות הגבוהות של חגי תשרי לשגרה משפחתית מבורכת, נדרש עמל. הוא מציע להורים לשבת בנחת ולחשוב ביחס לכל ילד לחוד – מה הם צרכיו החינוכיים והרגשיים לשנה הקרובה. להחליט היכן רוצים להשקיע תשומת לב יתירה, היכן רוצים לבקש ממחנך או מורה לשים עין על תופעה ובאופן כללי כיצד רוצים לחדש נורמות משפחתיות מיטביות בשנה החדשה. רק לאחר מכן, ראוי לחדד מחדש גם את הציפיות והכללים, המותר והאסור – ביחס לכל ילד. 

הרב יונה מזהיר ממצב בו הורים חשים שהכללים של שנה שעברה אכן לא מתאימים לילד שבגר בשנה, אך מירוץ החיים מונע מהם להגדיר כללים מחודשים, וכך הדברים נותרים נטולי הכוונה לחלוטין, בעיקר ביחס לשעות הפנאי שלהם.

הרב יונה קורא לכולנו לא להיגרר רק לתוך ה"חזרה לשגרה" בתחומי העבודה וניהול טכני של הבית אלא לזכור את העבודה המבורכת הממתינה לנו בחיק המשפחה וחינוך ילדיה.