מתעניינים בשורשי היהדות
מתעניינים בשורשי היהדותפלאש 90

שאלה

כבר זמן ארוך אני תוהה לעצמי איך יודעים לעשות את ההפרדה בין עבודת המידות לבין מקום בעייתי בנפש הזקוק לעזרה חיצונית.

שאלתי היא כיצד לזהות מתי מדובר במידה מקולקלת שיש להתאמץ ולהתעקש מולה ומתי מדובר במקום בנפש שיש לברר, תודה רבה.

תשובה

לא צריכה להיות בהכרח הפרדה בין עבודת המידות לבין עבודה נפשית. הטיפול הנפשי הינו כלי. חדר הטיפולים מספק הן את המרחב הדרוש להכרה של אדם את עצמו על צרכיו, מאווייו, יצריו ודפוסי התנהגות שלו במצבים שונים והן מספק מקום בו ניתן לעבור תהליך של שינוי דפוסים הגורמים לו למצוקה או מהווים אבן נגף מבחינתו. וכבר כתבו חכמינו הן על חשיבות היכרות האדם את עצמו ונפש האדם בכלל על מנת שיוכל לתקן את מידותיו והן על כך שהאדם עשוי להיות עיוור לעצמו ולהתקשות ולהבחין בן מידות חיוביות ושליליות.

פעמים רבות אני שם לב כי כשם שהטיפול הינו כלי, כך גם הכותרת של "עבודה על המידות" עלולה להיות כלי שרת דווקא לשימור דפוסים שאינם בריאים לאדם. כל אחד מאתנו מסגל לעצמו לאורח החיים דפוסי התמודדות עם סביבתו אשר מושפעים ממזגו, מהמקום בו גדל, התפקיד המשפחתי שלקח על עצמו וכדומה. לעיתים אדם עשוי לקחת על עצמו עבודה על מידה מסוימת ולהשתמש בה על מנת לשרת בה דפוס התנהגות לקוי מול העולם. כך למשל אדם אשר חשוב לו להיות בשליטה על רגשותיו "יוותר" לכאורה על השליטה בכך שיאמר שהכל משמים וישתמש באמירה זו על מנת להיות אף בשליטה גדולה יותר על רגשותיו. לעיתים אדם אף עשוי להתמקד בעבודה על המידות מאחר ויותר פשוט לו להתמקד בחוקים ברורים בעבודת ה' מאשר להתמודד על המורכבות של האינטראקציה הבן אישית. על כן, אם האדם, למרות ניסיונותיו ללכת בדרך שהתווה לעצמו רואה שנגרם לו בשל כך עצב, כעס או מצוקה רבה או אם נגרם לסביבתו סבל רב, יש מקום כי ישקול פניה לטיפול.

הכותב הינו פסיכולוג קליני במכון שילה