יהודה וינשטיין
יהודה וינשטייןצילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, שיגר היום (שלישי) ריענון להנחיות היועץ העוסקות בגילויי תמיכה פומבית של חברי ממשלה במועמדים לבחירות לרשויות המקומיות.

הריענון שוגר ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, בעקבות שאלות שהופנו ליועץ המשפטי לממשלה לגבי גדרי האסור והמותר בעניין התמיכה הפומבית במועמדים מצד שרים בממשלה.

במכתב ששוגר נכתבו, בין היתר, הדברים הבאים, "בעיצומה של תקופת בחירות (כללית או מקומית) עוסקים חברי הממשלה, מטבע הדברים - במקביל לתפקידיהם במסגרת המשרדים עליהם הם מופקדים - גם בפעילות פוליטית- מפלגתית בהקשר למערכת הבחירות. סביר להניח כי חלק מפעילות פוליטית זו תכלול הבעת תמיכה במועמדי המפלגה אליה משתייך חבר הממשלה".

לאור זאת מציין וינשטיין, כי, "יחד עם זאת, ברור לכל כי יש להישמר מעירוב התחומים בכל הנוגע לפעילות חברי הממשלה בתפקידם המינסטריאלי, לבין זה הפוליטי-מפלגתי.  משכך, ובהתאם להוראות סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959, ולאמור בהנחיות היועמ"ש 1.1704 ו-1.1706, יש להישמר מלהשתמש במשאבי המשרד לצורך הפעילות הפוליטית וכן להימנע מיצירת מצג (ואף מראית עין של מצג) כאילו התמיכה נעשית במסגרת תפקידו הביצועי של השר (כך לדוגמה, אין להשתמש לצורך פעילות זו בדפי הלוגו של המשרד)".

עם זאת הוא מדגיש, כי "יחד עם זאת, ככל שתישמר ההקפדה על הקווים המנחים דלעיל, איננו רואים מניעה בשימוש השר בתוארו לצרכים אלה, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין (וראה סעיף 5 להנחיה 1.1706 לעיל)".